Faint o amser mae'n ei gymryd i gwblhau cwrs a ddysgir trwy gwrs?

Mae hyn yn amodol ar ba un ai ydych chi'n dewis y llwybr rhan-amser neu amser-llawn. Mae'r wybodaeth ganlynol yn ganllaw i chi:

  • Gradd Meistr amser-llawn: mae'n rhaid astudio am un flwyddyn.
  • Diploma Amser-llawn: mae'n rhaid astudio am 9 mis.
  • Tystysgrif Amser-llawn: mae'n rhaid astudio am 4 mis.
  • Gradd Meistr rhan-amser: mae'n rhaid cwblhau'r radd mewn dwy flynedd.
  • Diploma Rhan-amser: mae'n rhaid cwblhau'r diploma mewn 21 mis.
  • Tystysgrif Rhan-amser: mae'n rhaid cwblhau'r dystysgrif mewn 16 mis.