Wythnos Gwyddoniaeth Brydeinig 2023

Disgyblion yn ymweld â ffair flaenorol Wythnos Gwyddoniaeth Prydain ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn cymryd rhan mewn her feicio Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Ffair Wyddoniaeth Prifysgol Aberystwyth - 2023

I ddathlu Wythnos Gwyddoniaeth Brydeinig eleni mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal arddangosfa ryngweithiol eang. Fe amelir yr arddangosfa yn benodol at Blynyddoedd 5 -7.

Mae'r Ffair Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2023 bellach yn llawn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os ydych am addasu eich archeb presennol, cysylltwch â ni ar ydmstaff@aber.ac.uk ydmstaff@aber.ac.uk.

Cynhelir yr arddangosfa ar brif Gampws y Brifysgol, yn y Gawell Chwaraeon ar 14, 15 a 16 o Fawrth. Mi fyddwn yn cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau gwyddonol cyffrous i’r disgyblion. Yn ystod y dydd fydd yna gyfle i gymryd rhan mewn cwis lle fydd yna gwobrau ar gael i’w ennill.

Thema ar gyfer Wythnos Gwyddoniaeth 2023 yw Cysylltiadau / Connections.

Lawrlwythwch y poster ar gyfer Wythnos Gwyddoniaeth Prydain 2023 (PDF)

Mae’r arddangosfa yn rhad ac am ddim a gallwn helpu I gyllido costau teithio os bydd angen (£100 fesul Ysgol, uchafswn). 

Am ragor o wybodaeth neu os oes gan unrhyw aelod o’r grŵp anabledd, anawsterau symud neu os oes angen gwneud unrhyw drefniadau arbennig ar eu cyfer, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni ar 01970 62 8786 neu e-bostiwch ydmstaff@aber.ac.uk. Darperir rhagor o wybodaeth wrth gofrestru.