Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau

Undeb y Myfyrwyr yw cartref Tîm Aber, gyda chlybiau chwaraeon cystadleuol, a rhai nad ydynt yn gystadleuol, i bobl o bob gallu, a thros 100 o glybiau a chymdeithasau. Dylai pawb allu canfod diddordeb newydd sy’n apelio, neu ddatblygu diddordeb sydd ganddynt eisoes. Ac os nad oes clwb neu gymdeithas ar gyfer eich diddordeb chi, ewch ati i sefydlu un! 

Y Celfyddydau

 • Broad-Ways Theatre and Film
 • Curtain Call
 • Cymdeithas Ffotograffiaeth Aber
 • Nomadic Players
 • Y Gymdeithas

Cymuned

 • Aber Pride
 • Aberystwyth LINKS St John - Cymru Wales
 • Co-op Bwyd Organig
 • GradSoc (Cymdeithas y Graddedigion)
 • SSAGO (Y Sgowtiaid a’r Geidiaid)
 • VegSoc

Yr amgylchedd

 • Cymdeithas Cynaliadwyedd Aberystwyth
 • Gwirfoddolwyr Cadwraeth (ACV)
 • Y Gymdeithas Cadwraeth Gwenyn

Codi arian / ymgyrchu

 • Aber Marrow
 • Aber WWF
 • Cymdeithas Oxjam
 • Marie Curie
 • Student Minds Aberystwyth
 • Tickled Pink

Perthnasol i adrannau / cyrsiau

 • AberCompSoc
 • Cymdeithas y Gyfraith
 • Daearyddiaeth
 • Gwleidyddiaeth Ryngwladol
 • Hanes
 • Roboteg
 • Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
 • Troseddeg
 • Y Gymdeithas Addysg
 • Y Gymdeithas Amaeth
 • Y Gymdeithas Awyrofod
 • Y Gymdeithas Biocemeg
 • Y Gymdeithas Datblygu Byd-eang
 • Y Gymdeithas Drafod
 • Y Gymdeithas Fathemateg
 • Y Gymdeithas Ffiseg ac Astronomeg
 • Y Gymdeithas Forol
 • Y Gymdeithas Gemau Argyfwng a Model o’r CU
 • Y Gymdeithas Seicoleg
 • Y Gymdeithas Swoleg

Gemau

 • Clwb Gwyddbwyll
 • Cymuned Chwarae Gemau
 • Kaotica Wargames
 • Pokemon GO
 • WARPSoc
 • Y Gymdeithas Cardiau

Diddordebau a chredoau

 • AberPara (Cymdeithas Oruwchnaturiol Aberystwyth)
 • Cŵn Aber
 • Cyfryngau Myfyrwyr Aber
 • Cymdeithas AberHowl
 • Cymdeithas Cartwnau a Chomics Aberystwyth
 • Cymdeithas Ffilm a Theledu Prydeinig
 • Cymdeithas Pong Cwrw Aberystwyth
 • Ffantasi a Gwyddonias
 • Nawdd Nos
 • Y Gymdeithas Ail-greu Canoloesol
 • Y Gymdeithas Cwrw Go Iawn
 • Y Gymdeithas Ffeministaidd
 • Y Gymdeithas Gatholig
 • Yr Undeb Gristnogol

Ieithoedd a diwylliannau

 • AberBSL (Iaith Arwyddion Prydain)
 • Cymdeithas Erasmus ac Ieithoedd Ewropeaidd
 • UMCA • Y Gymdeithas Affricanaidd-Garibïaidd
 • Y Gymdeithas Almaenaidd
 • Y Gymdeithas Eidalaidd
 • Y Gymdeithas Falaysiaidd
 • Y Gymdeithas Myfyrwyr Byd-eang
 • Y Gymdeithas Nordig

Cerddoriaeth

 • Abercoustic
 • Cantorion Madrigalau Elisabethaidd
 • Cymdeithas Kpop
 • Roc Soc