Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau

Undeb y Myfyrwyr yw cartref Tîm Aber, gyda chlybiau chwaraeon cystadleuol, a rhai nad ydynt yn gystadleuol, i bobl o bob gallu, a thros 100 o glybiau a chymdeithasau. Dylai pawb allu canfod diddordeb newydd sy’n apelio, neu ddatblygu diddordeb sydd ganddynt eisoes. Ac os nad oes clwb neu gymdeithas ar gyfer eich diddordeb chi, ewch ati i sefydlu un! 

Dewch o hyd i’r holl Glybiau Chwaraeon, Cymdeithasau a Phrosiectau Gwirfoddoli ar wefan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth.

Clybiau Chwaraeon

Cymdeithasau a Prosiectau Gwirfoddoli