Gwneud cais yn uniongyrchol

I’ch helpu i ddechrau ar eich cais, darllenwch y cyngor a’r cyfarwyddyd canlynol:

  • Gallwch wneud cais am un cwrs.
  • Gallwch gadw’ch cais ar unrhyw adeg ar ôl i chi lenwi’r Manylion Personol
  • Mae’n rhaid cwblhau’r meysydd â sêr (*).
  • Bydd y symbolau marc cwestiwn yn rhoi rhagor o awgrymiadau defnyddiol i chi.
  • Byddwch angen copïau electronig o’ch pasbort, datganiad personol, cyfeirnod academaidd a chymwysterau. Gellir llwytho’r rhain ar ddiwedd eich cais.
  • Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl cyn cyflwyno eich cais.

Trwy ddefnyddio’r porth ymgeisio hwn, rydych yn cadarnhau’r canlynol:

  • Eich bod yn byw y tu allan i’r Deyrnas Unedig / Undeb Ewropeaidd.
  • Mai Aberystwyth yw’r unig Brifysgol yn y DU yr ydych yn gwneud cais iddi.
  • Nad ydych yn gwneud cais i unrhyw brifysgolion eraill yn y DU (naill ai drwy UCAS neu’n uniongyrchol).

Os ydych chi’n cael unrhyw drafferthion wrth gwblhau neu gyflwyno eich cais, cysylltwch â’r Tîm Derbyn Israddedig: ug-admissions@aber.ac.uk

Y cwrs a ymwelwyd ddiwethaf oedd: GL91

Dechrau'r cais