Prof Anwen Jones

PhD, MPhil, BA, TAR, FHEA

Prof Anwen Jones

Dirprwy Is-Ganghellor: Cyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Manylion Cyswllt

Proffil

Ar ôl graddio o Brifysgol Bryste gyda BA Anrhydedd mewn Llenyddiaeth Gymharol Ffrangeg a Saesneg a chwblhau cwrs PGCE, aeth Anwen ymlaen i gwblhau MPhil yn Aberystwyth; astudiaeth o'r dramodydd Ffrengig yr ugeinfed ganrif, Paul Claudel a'i ddrama bwysig, L 'Annonce Faite ? Marie. Ei swydd addysgu gyntaf oedd swydd ddarlithio yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Mae hi bellach wedi gweithio fel darlithydd ym maes Drama ac Astudiaethau Theatr ym Mhrifysgol Aberystwyth am y tair ar ddeg mlynedd diwethaf. Mae hi wedi cyhoeddi ar Paul Claudel a chynnal diwrnod astudio ar y dramodydd yng Ngyl Ryngwladol Caeredin yn 2003.Mae hi hefyd wedi cyhoeddi yn Saesneg ac yn Gymraeg ar theatr genedlaethol yng Nghymru, drama a theatr Ffrengig a theatr gyfoes. Mae ei dau gyhoeddiad sylweddol mwyaf diweddar yn cynnwys cyfrolau ar Theatr Genedlaethol yng Nghymru o fewn cyd-destun cymharol Ewropeaidd ac ar allbwn y dramodydd a'r theatr ymarferwyr Cymreig, W.S. Jones, National Theatre in Context, France, Germany, England and Wales & Wil Sam: Dyn y Theatr.

Dysgu

Attendance Dept Admin
Blackboard Dept Admin
Lecturer

Dr Jones yn dysgu ar y modiwl Methodolegau Ymchwil newydd MA y cyfrwng Cymraeg: Cyfryngau Creadigol.

Ar hyn o bryd mae Dr Jones yn goruchwylio pedwar prosiect PhD yn y meysydd canlynol:

  • Mae'r archif fel safle ar gyfer astudio hewristig: Cliff McLucas, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a hunaniaeth hybrid.
  • Ateb heriau technolegol mewn theatr ieuenctid: a cydweithio gyda chwmni theatr Arad Goch
  • Technoleg mewn perfformiad: a cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru
  • Ysgrifennu newydd: Beth yw e? A sut rydym yn ei ysgrifennu?

Ymchwil

Theatr genedlaethol yng Nghymru mewn cyd-destun Ewropeaidd, Drama Ffrangeg gyda ffocws neilltuol ar Paul Claudel, Drama a theatr yng Nghymru ac yn y Gymraeg.

Cyhoeddiadau

Jones, A 2018, 'Cyfieithu Cyfrifol: Salvador Esprui, Primera Història d’Esther ac Esther, Saunders Lewis', Llên Cymru, vol. 41, no. 1, pp. 147- 163. 10.16922/lc.41.6
Jones, A & Jones, A (ed.) 2017, Celfyddydau Perfformiadol Cymru: Perfformio'r Genedl: Ar Drywydd Hywel Teifi Edwards. in A Jones (ed.), Perfformio'r Genedl: Ar Drywydd Hywel Teifi Edwards. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press, Caerdydd, pp. 164.
Jones, A 2017, Perfformio’r Genedl: Ar Drywydd Hywel Teifi Edwards. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press.
Jones, A & O'Neill, R 2014, 'Living Maps of Wales: Cartography as Inclusive, Cultural Practice in the works of Owen Rhoscomyl (Arthur Owen Vaughan) & Cliff McLucas', International Journal of Welsh Writing in English, vol. 2, no. 1, pp. 106-123. <http://www.ingentaconnect.com/content/uwp/jwwe/2014/00000002/00000001/art00006>
Jones, A 2013, 'The Dynamics of Devolution: An Enquiry into the role and significance of Wales' Post-Devolution National Theatres', North American Journal of Welsh Studies, vol. 8, 6, pp. 84-99.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil