Dr Andrew Filmer

BA Hons Class 1 (Sydney); PhD (Sydney); PGCTHE

Dr Andrew Filmer

Uwch Ddarlithydd mewn Theatr a Pherfformio

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Proffil

Ymunais â'r adran ym mis Chwefror 2008 ar ôl astudio yn flaenorol ar gyfer fy PhD yn yr Adran Astudiaethau Perfformio ym Mhrifysgol Sydney.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyd-gynullydd y F?d?ration Internationale pour la Recherche de Th?âtre / Theatr Ymchwil Ffederasiwn Ryngwladol (firt / IFTR) Theatr Gweithgor Pensaern?aeth (2012 i'r presennol). Am fwy o wybodaeth ar y gweithgor, ewch i:

Dysgu

Module Coordinator
Blackboard Dept Admin
Coordinator
Lecturer
Tutor

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio bras ar faterion o le, gofod, lleoliad ac yn wylwyr mewn theatr a pherfformio cyfoes, yn enwedig y resymeg 'dramaturgical' ac arferion gwylwyr gynhenid mewn perfformiad y safle-benodol a safleoedd lluosog o ddod ar eu traws rhwng perfformiad a phensaern?aeth. Yn y gorffennol fy ymchwil wedi canolbwyntio ar bensaern?aeth theatr, gan archwilio profiadau perfformwyr 'o'r mannau cefn llwyfan adeiladau theatr. Ar hyn o bryd yr wyf yn datblygu prosiect ymchwil yn archwilio perfformiad yn olynol.

Grwpiau Ymchwil

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mercher 9.00-10.00

Cyhoeddiadau

Filmer, A 2020, 'Endurance Running as Gesture in Contemporary Theatre and Performance', Contemporary Theatre Review, vol. 30, no. 1, pp. 28-45. https://doi.org/10.1080/10486801.2019.1696322
Filmer, A 2019, 'Theatre architectures', Theatre and Performance Design, vol. 5, no. 3-4, pp. 162-164. https://doi.org/10.1080/23322551.2019.1694805
Filmer, A & Rufford, J (eds) 2018, Performing Architectures: Projects, Practices, Pedagogies. Methuen Drama Engage, 1 edn, Bloomsbury, London.
Filmer, A 2017, 'Watching, waiting, listening: Audio Obscura and the perceptual ecology of non-place', About Performance, vol. 2017, no. 14/15, pp. 19-40. https://doi.org/10.3316/INFORMIT.323703367704171
Filmer, A 2016, Coriolan/us and the Limits of 'Immersive'. in J Frieze (ed.), Reframing Immersive Theatre: The Politics and Pragmatics of Participatory. Springer Nature, pp. 289 -302. https://doi.org/10.1057/978-1-137-36604-7_21
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil