Prof Martin Barker

BA Athroniaeth (Liverpool) 1967, DPhil Astudi

Proffil

Dechreuodd Martin Barker yn ei swydd fel Athro Astudiaethau Ffilm a Theledu ym mis Ionawr 2001. Mae wedi gweithio am 29 mlynedd ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, lle y daeth yn Bennaeth Ysgol Astudiaethau Diwylliannol, ac yna am ddwy flynedd fel Darllenydd mewn Astudiaethau Cyfryngau ym Mhrifysgol Sussex.

Dysgu

Goruchwylio PhD

Ymchwil

Yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, mae'r prif ganilbwynt fy ngwaith ymchwil wedi bod ar gynulleidfaoedd ffilm. Mae fy ymchwil wedi cynnwys ymatebion y gynulleidfa i, a dealltwriaeth o, ffilmiau mor amrywiol â Judge Dredd, Crash, Straw Dogs, a Being John Malkovich. Yr wyf yn cyfarwyddo'r prosiect rhyngwladol ar y derbyniad y ffilm The Lord of the Rings, ac yn fwyaf diweddar cyfeirio prosiect a ariennir gan Fwrdd Dosbarthu Ffilmiau Prydain i ymatebion y gynulleidfa i drais rhywiol ar y sgrin. Mae gen i ddiddordebau ochr-lein mewn ystod o bynciau, yn gynnwys pynciau fel hanes y ddelwedd lwo Jima, a methiannau ffilm. Yr wyf hefyd yn cadw diddordeb gweithredol mewn agweddau amrywiol ar hanes ffilm a ffurf testunol, ac yn parhau i gydweithio gyda Roger Sabin (Prifysgol y Celfyddydau, Llundain) i hanes parhaus Fenimore Cooper's Last of the Mohicans. Roeddwn yn sylfaenydd, ac yr wyf yn gyd-olygydd (gyda Sue Turnbull, Prifysgol LaTrobe, Melbourne, Awstralia) o astudiaethau gynulleidfa ar-lein cylchgrawn Cyfranogiad.

Rwyf wedi bod yn cymryd rhan yn gwaith o fewn yr cylch astudiaethau diwylliannol eang ers 1969, ar wahanol adegau yn archwilio agweddau diwylliannol ac ideolegol o hiliaeth, a chomics plant, afael â materion cwricwlaidd yn y maes, a chymryd rhan mewn dadleuon ar bynciau o gwmpas sensoriaeth, rheoli diwylliant, a gweithrediad o 'ffigurau y gynulleidfa' o fewn trafodaethau cyhoeddus a pholisi.

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Attwood, F, Smith, C & Barker, M 2018, ''I'm just curious and still exploring myself': Young people and pornography', New Media and Society, vol. 20, no. 10, pp. 3738-3759. https://doi.org/10.1177/1461444818759271
Barker, M, Egan, K, Ralph, S & Philips, T 2015, Alien Audiences: Remembering and Evaluating a Classic Movie. 1 edn, Springer Nature, Basingstoke.
Barker, M 2009, 'Changing lives, challenging concepts: Some findings and lessons from the Lord of the Rings project', International Journal of Cultural Studies, vol. 12, no. 4, pp. 375. <http://hdl.handle.net/2160/1996>
Barker, M 2008, Analysing Discourse. in Research Methods for Cultural Studies. Edinburgh University Press, pp. 150-172. <http://hdl.handle.net/2160/1985>
Barker, M 2008, Lord of The Rings database user guide. Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University. <http://hdl.handle.net/2160/594>
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil