Dr Roger Owen

BA (Hons) Cymru, PhD Cymru

Dr Roger Owen

Lecturer in Theatre and Theatre Practice

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Proffil

Gwaith dysgu Dr Roger Owen yn cynnwys ystod eang o weithgareddau yn y maes theatr a drama y cyfrwng Cymraeg, a hefyd yn cynnwys cyfraniadau i fodiwlau y cyfrwng-Saesneg ar Theatr yn y Gymdeithas ac Astudiaethau Perfformio. Mae'n ymwneud yn rheolaidd mewn gwaith cynhyrchu fel cyfarwyddwr a hwylusydd. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys theatr a drama yn yr iaith Gymraeg, yn enwedig ers 1945, a chan gyfeirio'n benodol at y berthynas rhwng theatr, diwylliant a hunaniaeth genedlaethol. Mae hefyd yn ymwneud â'r berthynas rhwng theatr, perfformiad a chymunedau gwledig. Fel perfformiwr, mae wedi bod yn gydweithredwr rheolaidd gyda Eddie Ladd, mae'r Cwmni Theatr Lurking Truth a Chwmni Theatr Cydweithredol Troed-y-Rhiw. Mae'n aelod o fwrdd Canolfan ar gyfer Ymchwil Berfformio Cyfyngedig.

Dysgu

Ymchwil

Hanes Theatr yr iaith Cymraeg a Drama

Perfformiad a Gymunedau Gwledig

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Ladd, E, Owen, R, Emberton, G, Light, D, Orgon, S & Drane, L, Disgo distaw Owain Glyndŵr, 2019, Performance.
Owen, R 2019, Investigating the three Welsh Hamlets. in M Minier & L Kahn (eds), Hamlet Translations: Prisms of Cultural Encounters across the Globe. vol. TRANSCRIPT 16, Modern Humanities Research Association.
Owen, R 2017, Codi’r Llen, Ffotograffiaeth a Hanesyddiaeth ‘Annheyrngar’ Hywel Teifi Edwards. in A Jones (ed.), Perfformio'r Genedl: Ar Drywydd Hywel Teifi Edwards. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press, Caerdydd.
Owen, R 2016, Ghost Dance 09.02.63: Performance as the Instantaneous Precipitation of Traces. in J Thorpe, S Rutherford & LA Sandberg (eds), Methodological Challenges in Nature-Culture and Environmental History Research. 1 edn, Taylor & Francis, London. https://doi.org/10.4324/9781315665924
Owen, R & Owen, DH 2016, 'Golwg ar Dri Hamlet y Gymraeg', Llên Cymru, vol. 39, no. 1, pp. 73-90. https://doi.org/10.16922/lc.39.6
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil