Prof Thomas O'Malley

BA (Hons) (Birmingham), PhD (Glamorgan)

Prof Thomas O'Malley

Athro Emeritws

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Proffil

Addysgir Tom O'Malley yn flaenorol yn y Prifysgolion Dwyrain Llundain a Phrifysgol Morgannwg. Mae wedi cyhoeddi ar ddarlledu a hanes y wasg a pholisi yn y DU ac yng Nghymru. Mae'n gyd-sylfaenydd a chyd-olygydd y cylchgrawn Hanes y Cyfryngau, ac yn aelod o Ganolfan Hanes y Cyfryngau ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae'n Gydymaith Anrhydeddus y Ganolfan ar gyfer y Cyfryngau Hanes, Is-adran y Dyniaethau, Prifysgol Macquarie, De Cymru Newydd, Awstralia. Mae ar Fwrdd Golygyddol Astudiaethau Palgrave yn Hanes y Cyfryngau. Mae wedi cyflwyno tystiolaeth ar bolisi cyfryngau i y DU a Llywodraeth Cymru. Mae'n aelod o Gyngor Cenedlaethol yr Ymgyrch Ar gyfer y Wasg a Darlledu Rhyddid.

Ymchwil

Diddordebau ymchwil cyfredol a pharhaus Tom O'Malley yn ym meysydd hanes y cyfryngau yn y DU; polisi cyfryngau yn y DU; hanes syniadau am y cyfryngau, cyfryngau yng Nghymru. Mae wedi goruchwylio PhD yn y cyfryngau rhyngwladol, hanes darlledu ac astudiaethau teledu cyfoes, ac mae ganddo ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr ym maes hanes y cyfryngau.

Dr Sian Nicholas a'r Athro Tom O'Malley Dyfarnwyd cais Grant Prosiect Ymchwil Leverhulme yr Ymddiriedolaeth sy'n werth ?249,785 ar gyfer y prosiect 'A social and cultural history of the British press in World War II' (Leverhulme cyf: RGP-085), yn cychwyn ar 1 Medi 2011. Mae'r prosiect tair blynedd yn cael ei reoli gan Dr Sian Nicholas (Prif Ymchwilydd, Adran Hanes a Hanes Cymru) a'r Athro Tom O'Malley (Cyd-Ymchwilydd). Mae tîm y prosiect yn cynnwys y Cynorthwy-ydd Ymchwil, Dr Marc Wiggam a dau fyfyriwr PhD, Ms C. Dale a Mr K. Lovell.

Cyhoeddiadau

Medhurst, JL, Nicholas, S & O'Malley, T (eds) 2016, Broadcasting in the 1950s in the UK and US: Historical Perspectives. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.
O'Malley, TP 2013, Communications Policy and Social Change: Raymond Williams, the Left and Thinking about the Media. in Key Words: Media Technology and Cultural Form. vol. 11, Spokesman, pp. 12-26. <http://www.spokesmanbooks.com/acatalog/Key_Words_Journal.html>
Nicholas, S & O'Malley, T (eds) 2013, Moral Panics, Social Fears and the Media: Historical Perspectives. Routledge Research in Cultural and Media Studies, 1 edn, Taylor & Francis, London.
O'Malley, TP 2013, The Response to Television in the UK 1947–77: A Study in the Media and Social Fear. in S Nicholas & T O'Malley (eds), Moral Panics Social Fears and the Media: Historical Perspectives. 1 edn, Taylor & Francis, London.
O'Malley, T 2012, '‘History, Historians and the Writing of Print and Newspaper History in the UK, c.1945-1962’', Media History, vol. 18, no. 3-4, pp. 289-310 . https://doi.org/10.1080/13688804.2012.723492
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil