Eich swyddog amserlenni

Adran Prif gyswllt Amserlennu EbostRhif Ffôn

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Sioned Wyn

drastaff@aber.ac.uk

01970 62 2828

Astudiaethau Gwybodaeth

Nina Docking

nid10@aber.ac.uk

01970 62 2731

Canolfan Saesneg Rhyngwladol

Natalie Hughes

njh9@aber.ac.uk

01970 62 2545

Celf

Suzie Watkin

srw@aber.ac.uk

01970 62 2460

 Cyfraith a Throseddeg

Jen Morgan

jye@aber.ac.uk

01970 62 2728

Cyfrifiadureg

Shelley Fullwood

 fbrstaff@aber.ac.uk

01970 62 8625

Cymraeg

Amanda Jones

ado@aber.ac.uk

01970 62 2017

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Arfon Rowlands / Sophie Thompson

ror20@aber.ac.uk / sot18@aber.ac.uk 

01970 62 2596

Ffiseg

Shelley Fullwood

fbrstaff@aber.ac.uk

01970 62 8625

Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

Hazel Couch

hlc@aber.ac.uk

01970 62 1773

Hanes a Hanes Cymru

Glesni Davies

glr@aber.ac.uk

01970 62 1917

Ieithoedd Modern

Sylvie Fombonne

ieithoeddmodern@aber.ac.uk

01970 62 2552

Mathemateg

Shelley Fullwood

fbrstaff@aber.ac.uk

01970 62 8625

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Sharon Evans

ppe@aber.ac.uk

01970 62 2535

Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Dominika Komaniecka

ddk@aber.ac.uk

01970 62 2249

Seicoleg

Catherine Beckham

ccb11@aber.ac.uk

01970 62 8690

Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes

Karen Pirti

kap24@aber.ac.uk

01970 62 2139 

Ysgol Fusnes

Marina Hughes

mgh5@aber.ac.uk

01970 62 8512