Eich swyddog amserlenni

Adran Prif gyswllt Amserlennu Ebost Rhif Ffôn

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Karen Pirti

add-ed@aber.ac.uk

01970 62 2103 

Addysg Gofal Iechyd

 

nrssat@aber.ac.uk 

 

Astudiaethau Gwybodaeth

Nina Docking

nid10@aber.ac.uk

01970 62 2731

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Sioned Wyn

drastaff@aber.ac.uk

01970 62 2828

Canolfan Saesneg Rhyngwladol

Hayley Goddard

tesol@aber.ac.uk

01970 62 2545

Celf

Suzie Watkin

srw@aber.ac.uk

01970 62 2460

Cyfraith a Throseddeg

Jen Morgan

jye@aber.ac.uk

01970 62 2728

Cyfrifiadureg

Jackie Hedley

fbrstaff@aber.ac.uk

01970 62 2424

Cymraeg

Rhoswen Davey

welsh@aber.ac.uk

01970 62 2017

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

 

dgostaff@aber.ac.uk 

 

Ffiseg

Shelley Fullwood

fbrstaff@aber.ac.uk

01970 62 8625

Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

Jaanika Viirma

interpol@aber.ac.uk

01970 62 1773

Gwyddor Filfeddygol

 

vetssat@aber.ac.uk

 

Gwyddorau Bywyd

 

ibtstaff@aber.ac.uk

 

Hanes a Hanes Cymru

Glesni Davies

glr@aber.ac.uk

01970 62 1917

Ieithoedd Modern

Sylvie Fombonne

ieithoeddmodern@aber.ac.uk

01970 62 2552

Mathemateg

Shelley Fullwood

fbrstaff@aber.ac.uk

01970 62 8625

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Sharon Evans

ppe@aber.ac.uk

01970 62 2535

Seicoleg

 

psdstaff@aber.ac.uk

 

TAR

Katie Mallows

edcstaff@aber.ac.uk

01970 62 2104

Ysgol Fusnes

Ian Williams

ysgol-fusnes@aber.ac.uk

01970 62 2500