Archebu Ystafelloedd

Newid dros dro i drefn ceisiadau ad hoc i archebu ystafelloedd sydd ar yr amserlen ganolog.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n gwneud cais i archebu stafell siarad ag aelod o staff academaidd yr adran (os yw’n archeb i ddiben academaidd) neu aelod o staff Undeb y Myfyrwyr (os yw’n archeb ar gyfer gweithgaredd cymdeithas neu glwb). Bydd yr aelod staff yn gwneud yn sicr bod asesiad risg wedi’i gynnal ac fe all wedyn e-bostio attstaff@aber.ac.uk i archebu.

Dylid gwneud ceisiadau ad hoc am archebu ystafelloedd sydd ar yr amserlen ganolog trwy ddefnyddio’r Ffurflen Archebu Ystafelloedd Mewnol

Dylid gwneud cais i archebu ystafelloedd o leiaf 3 diwrnod gwaith cyn y bydd ei hangen

Rhaid llenwi pob blwch ar y ffurflen. Fe’i hanfonir yn awtomatig i’r swyddfa berthnasol i'w phrosesu, ac yna fe fydd ebost yn cadarnhau’r archeb yn cael ei anfon i gyfeiriad e-bost y sawl a wnaeth gais.

Pwysig: ni ellir cadarnhau archebion ad hoc am ystafelloedd mewn sesiynau academaidd i ddod tan ar ôl paratoi’r amserlen academaidd. Mae croeso ichi serch hynny gyflwyno eich cais i’r swyddfa amserlennu. Cedwir manylion y cais ar ffeil a byddwn yn cysylltu â chi nes ymlaen i roi gwybod pa stafelloedd sydd ar gael yn y sesiwn i ddod.

Rhaid i bob cais gan gymdeithasau nad ydynt yn rhan o PA fynd trwy’r Gwasanaethau Preswyl a Chroeso

Dysgu wedi ei Amserlennu

RHAID i newidiadau i sesiynau addysgu fynd trwy Swyddog Amserlenni eich Adran, ac NID yn uniongyrchol i’r Swyddfa Amserlenni.