Amdanom Ni

Bydd y safle amserlennu’n rhoi gwybodaeth ichi ynghylch amserlenni academaidd ac amserlenni’r arholiadau, am bolisïau a gweithdrefnau amserlennu, cwestiynau am yr amserlen ac am y tîm amserlennu ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae'r Brifysgol wedi buddsoddi adnoddau sylweddol i mewn i'r system amserlen eleni gyda'r nod o wella profiad y myfyrwyr ac i wneud y defnydd gorau o'n mannau addysgu.