Arholiadau

Ni fydd y Brifysgol yn cynnal arholiadau ailgynnig ffurfiol ar y campws ym mis Awst.

Cysylltwch a'ch swyddog arholi adrannol i gael arweiniad penodol ynghylch asesiadau ailgynnig mis Awst: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/