Arholiadau

Bydd y cyfnod adolygu ac asesu ar gyfer semester dai yn digwydd o ddydd Llun 9 Mai tan ddydd Sadwrn 28 Mai 2022.

Cysylltwch a'ch swyddog arholi adrannol i gael arweiniad penodol ynghylch asesiadau mis Ionawr: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/ 

Ymwadiad: Sylwer, oherwydd y trefniadau arbennig sy'n ymwneud a Covid-19, na fydd y canllawiau canlynol yn berthnasol yn ystod sesiynau academaidd 2020-21 a 2021-22. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd myfyrwyr yn derbyn eu dyddiadau arholiadau ac asesu gan eu hadrannau academaidd, yn hytrach na'r wefan Amserlennu. Diolch am eich dealltwriaeth.  

Canllawiau Amserlennu Arholiadau