Arholiadau

Bydd Amserlen yr Arholiadau Atodol ar gael ar ddydd Mercher, 31ain o Orffennaf ar y dudalen hon.

Cynhelir yr arholiadau atodol rhwng dydd Llun, 12ed Awst a dydd Gwener, 23ydd Awst 2024.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch amserlen yr arholiadau, cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni ar attstaff@aber.ac.uk

Gall swyddog arholiadau eich adran hefyd roi cyngor i chi am unrhyw ofynion arbennig ynghylch eich arholiadau:

https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/