Arholiadau

Bydd y cyfnod adolygu ac asesu ar gyfer semester dau yn digwydd o ddydd Llun 10 Mai tan ddydd Sadwrn 29 Mai 2021.

Ni fydd y Brifysgol yn cynnal arholiadau ffurfiol ar y campws ym Mai.

Cysylltwch a'ch swyddog arholi adrannol i gael arweiniad penodol ynghylch asesiadau mis Ionawr: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/