Arholiadau

Amserlen Arholiadau Terfynol (Rhifau Sedd), Semester Un, 2017-18 

Cynhelir arholiadau semester un yn y cyfnod rhwng, ac yn cynnwys, dydd Mercher 10 Ionawr a dydd Mawrth 23 Ionawr 2018.

Os oes gennych ymholiadau, ynglyn ag amserlen yr arholiadau, cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni, attstaff@aber.ac.uk