Arholiadau

Ni fydd y Brifysgol yn cynnal arholiadau ffurfiol ar y campws ym mis Mai.

Mae trefniadau penodol am drefniadau amgen yn dal i gael eu cwblhau a bydd eich adran yn darparu rhagor o gyngor ar hyn cyn gynted ag y bo modd. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar wrth i ni baratoi'r wybodaeth hyn. Bydd y camau rydyn ni'n eu rhoi ar waith yn golygu y byddwch yn gallu cwblhau eich cwrs a graddio neu symud ymlaen yn ol yr amserlen, gan gymryd i ystyriaeth eich perfformiad hyd yma.

Rydym yn gofyn i chi barhau i gymryd rhan yn eich dysgu a gweithio ar eich holl asesiadau ar gyfer semester dau.