Eich Swyddog Amserlen Arholiadau Adrannol

Adran Prif Amserlen Gyswllt Arholiadau Ebost Rhif Ffôn

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Katie Mallows

add-ed@aber.ac.uk

01970 62 2103

Addysg Gofal Iechyd

Branwen Rhys

nrssat@aber.ac.uk

01970 62 2596

Astudiaethau Gwybodaeth

Nina Docking

nid10@aber.ac.uk

01970 62 2731

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Sioned Wyn

drastaff@aber.ac.uk  

01970 62 2828

Canolfan Ryngwladol Saesneg

Hayley Goddard

prestaff@aber.ac.uk

01970 62 2545

Celf

Suzie Watkin

srw@aber.ac.uk

01970 62 2460

Cyfrifiadureg

Jackie Hedley

fbrstaff@aber.ac.uk

01970 62 2424

Cyfraith a Throseddeg

Jennifer Morgan

law@aber.ac.uk

01970 62 2728

Cymraeg

Amanda Jones

ado@aber.ac.uk

01970 62 2017

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Jo Foley

dgostaff@aber.ac.uk 

01970 62 1764

Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

Hazel Couch

inpstaff@aber.ac.uk / dsj@aber.ac.uk

01970 62 2708 / 8563

Gwyddor Filfeddygol

Stuart Beckley

vetsat@aber.ac.uk

01970 62 2596

Gwyddorau Bywyd

Enfys Lloyd

ibtstaff@aber.ac.uk

01970 62 2737

Ffiseg

Shelley Fullwood

fbrstaff@aber.ac.uk

01970 62 8625

Hanes a Hanes Cymru

Glesni Davies

glr@aber.ac.uk

01970 62 1917

Ieithoedd Modern

Sylvie Fombonne

ieithoeddmodern@aber.ac.uk   

01970 62 2552

Mathemateg

Shelley Fullwood

fbrstaff@aber.ac.uk

01970 62 8625

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Sharon Evans

ppe@aber.ac.uk

01970 62 2535

Seicoleg

Jackie Lupton

psd@aber.ac.uk

01970 62 8690

TAR

Katie Mallows

edcstaff@aber.ac.uk

01970 62 2104

Ysgol Fusnes

Bethan Hale / Ian Williams

ysgol-fusnes@aber.ac.uk 

01970 62 2500