Elystan Morgan, 1.10

1.10 is located to the rear of the Elystan Morgan building on Llanbadarn Centre. The Elystan Morgan building is located on the left hand side of the entrance to Llanbadarn Centre.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 12 (28 yn flaenorol)

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 59 m² (7m hyd x 8.5m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system dolen anwytho

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ar ôl mynd i mewn i Adeilad Elystan Morgan o’r brif fynedfa, trowch i’r chwith yn y prif gyntedd ac ewch i lawr y ramp serth ar y dde. 1.10 yw’r ystafell gyntaf ar yr ochr chwith.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

2 taflunydd data

1 bwrdd gwyn

PTZ camera