Darlithfa

Fel rheol mae gan ddarlithfeydd safonol loriau gwastad a chynllun tebyg i ystafell seminar ond maent yn gallu caniatáu ar gyfer capasiti mwy. Mae’r cynllun hwn yn fwy addas ar gyfer gweithgareddau ystafell ddosbarth, ond gellir hefyd ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau darlith os yw’r capasiti’n caniatáu.