Cyfleusterau ystafelloedd dysgu safonol

Ailwampiwyd y rhan fwyaf o’n mannau dysgu yn ddiweddar, ac mae’r cyfleusterau canlynol bellach ar gael ym mhob ystafell ddysgu a amserlennir yn ganolog:

 • Gweithfan ddysgu y gellir addasu ei huchder (ceir gwahanol fodelau o weithfannau, ond maent i gyd yn cyflawni’r un swyddogaethau)
  • cyfrifiadur safonol gyda mynediad i’r rhyngrwyd a’r fewnrwyd
  • gwe-gamera
  • camera dogfennau
  • meddalwedd recordio darlithoedd Panopto
  • microffon (gwddf, llaw, gwifredig neu ddiwifr - cysylltwch â ni os ydych angen gwybod ymlaen llaw cyn eich gweithgaredd)
  • chwaraewr blu-ray
 • Seinyddion
 • Goleuadau y gellir eu haddasu
 • Taflunydd data (naill ai taflunydd, sgrin neu fwy nag un sgrin)
 • Ffôn mewnol

Mae’r holl ystafelloedd dysgu wedi’u cysylltu â’n rhwydweithiau diwifr eduroam a Guest.