Cyfleusterau ystafelloedd dysgu safonol

Ailwampiwyd y rhan fwyaf o’n mannau dysgu yn ddiweddar, ac mae’r cyfleusterau canlynol bellach ar gael ym mhob ystafell ddysgu a amserlennir yn ganolog:

  • Seinyddion
  • Goleuadau y gellir eu haddasu (Sut mae rheolir goleuadau?)
  • Taflunydd data (naill ai taflunydd, sgrin neu fwy nag un sgrin)
  • Ffôn mewnol

Mae’r holl ystafelloedd dysgu wedi’u cysylltu â’n rhwydweithiau diwifr eduroam a Guest.