Diwrnod Canlyniadau a Chlirio

Mae’r diwrnod y byddwch yn casglu eich canlyniadau arholiad yma o’r diwedd.

Cymysgfa hafal o gyffro a nerfau.

Llongyfarchiadau mawr os byddwch yn cael y canlyniadau yr oeddech yn eu dymuno ac os na byddwch chi, peidiwch â mynd i banig, gan fod digon o ddewisiadau ar gael o hyd drwy’r drefn Glirio.

Diwrnod Canlyniadau hyd at Glirio:

  1. Mewngofnodwch i UCAS Track er mwyn cadarnhau statws eich dewisiadau Cadarn ac Yswiriant
  2. Os ydych wedi cael eich derbyn, ni fydd yn rhaid i chi wneud dim, gan y bydd eich prifysgol yn cysylltu â chi
  3. Os ydych wedi cael eich gwrthod gan y ddau ddewis – peidiwch â phoeni – gan y byddwch yn cael eich trosglwyddo’n awtomatig i’r drefn Glirio
  4. Yn y drefn Glirio, yn gyntaf, gwnewch yn siŵr fod eich manylion yn gywir
  5. Yna, gallwch ddechrau cysylltu â phrifysgolion eraill i weld a oes lleoedd ar gael ganddynt – yn ddelfrydol, bydd llunio rhestr fer ymlaen llaw o gymorth ar yr adeg yma
  6. Edrychwch ar wefannau prifysgolion a gwefan UCAS ar gyfer y cyrsiau sydd ar gael
  7. Ffoniwch brifysgolion yn uniongyrchol gan mai dyma’r ffordd gyflymaf o gael gwybodaeth ac, os byddwch yn gymwys, o dderbyn cynnig ar lafar
  8. Ar ôl y cynnig ar lafar, byddwch yn derbyn gwybodaeth ychwanegol ar gyfer y brifysgol yn y camau nesaf, gan gynnwys diweddaru eich dewisiadau yn UCAS Track

 

Addasu:

Os byddwch yn derbyn graddau uwch na’r disgwyl, efallai y byddwch yn gymwys i edrych ar brifysgolion eraill â gofynion mynediad uwch – a chadw’r lle sydd eisoes wedi’i gadarnhau ar yr un pryd

 

Os oes gennych gwestiynau, neu’n dymuno edrych ar ba gyrsiau sydd ar gael neu drafod eich camau nesaf, ffoniwch ein Llinell Glirio ar 0800 121 40 80