Hanesion Graddedigion Llwyddiannus

Myfyrwyr yn graddio yng Nghanolfan y Celfyddydau ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae myfyrwyr o bob math wedi astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth a mynd yn eu blaen i fwynhau gyrfaoedd llwyddiannus a boddhaus.

Cymerwn gyflogadwyedd o ddifrif. Trwy strwythur ein cyrsiau academaidd a’n dulliau dysgu byddwn yn sicrhau bod gennych y sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt yn y gweithle a hefyd wedi eich paratoi ar gyfer trosglwyddo i’r yrfa a ddymunwch.