Cyn i chi gyrraedd

myfyriwr

Cyn i chi gyrraedd Prifysgol Aberystwyth, mae sawl peth y gallwch ei wneud ymlaen llaw, er mwyn hwyluso’r broses o symud: