Ysgoloriaethau: Cymorth ychwanegol yn y brifysgol

Pam dylwn i wneud cais am ysgoloriaeth?

Wel, mae ein hysgoloriaethau, bwrsariaethau a gwobrau adrannol yn hollol ar wahân i unrhyw fenthyciadau neu grantiau eraill ac, yn y bôn, yn arian am ddim. Does dim angen eu talu’n ôl a thrwy gyfuno pecynnau penodol gyda’i gilydd, mae hefyd yn bosib derbyn dros £20,000!

Gweler y manylion isod, neu'r ddolen ganlynol i ddarganfod mwy am Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau yn Aberystwyth: mynediad yn 2021

Gall y ffynonellau incwm ychwanegol hyn fynd yn bell i ariannu’ch astudiaethau, felly mae’n werth rhoi ychydig o amser i ddarganfod mwy. Gweld sut y gallwch chi fod yn gymwys ar eu cyfer a gwneud cais: