Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Myfyrwyr yn weithio yn yr adeilad Parry-Williams ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gwnewch gais i Aberystwyth nawr am gyfle i gael dros £20,000 mewn Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau.

Pam dylwn i wneud cais am ysgoloriaeth?

Mae llawer o resymau dros wneud cais i astudio’n Aberystwyth – yn ogystal ag addysgu ac ymchwil o’r safon uchaf rydym yn cynnig profiad myfyriwr heb ei hail mewn lleoliad godidog. Mae Aberystwyth hefyd yn rhoi pwyslais ar gefnogi ein myfyrwyr, gan gynnwys yn ariannol. Mae ein hysgoloriaethau a bwrsariaethau hael yn golygu y gall ein myfyrwyr gyfuno pecynnau ariannol gwerth dros £20,000, a’r newyddion da yw nad oes angen ei ad-dalu!

Gwnewch gais nawr ar gyfer Ysgoloriaeth Mynediad

Os ydych chi’n gwneud cais i astudio’n Aberystwyth, cymerwch olwg ar ein Ysgoloriaeth Mynediad. Gellir ennill £2,000 y flwyddyn a chael cynnig diamod. Dyddiad cau gwneud cais yw 11 Chwefror a byddwch yn cael eich gwahodd i sefyll dau arholiad, naill ai yn Aberystwyth neu yn eich ysgol/coleg*. Mwy o wybodaeth ar gael yma.

*sylwer nad yw ymgeiswyr Gwyddor Filfeddygol a Nyrsio yn gymwys i sefyll yr arholiadau.

Pa ysgoloriaethau eraill sydd ar gael?

Mae gennym nifer o wobrau ar gael i’n myfyrwyr a gellir gyfuno pecynnau ariannol. Edrychwch ar ein Llyfryn Ysgoloriaethau 2022 neu dilynwch y dolenni isod am fwy o wybodaeth.