Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Myfyrwyr yn weithio yn yr adeilad Parry-Williams ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gwelwch yr holl ysgoloriaethau a bwrsariaethau rydym yn cynnig isod.

 

Pwysig

Sylwer bod ymgeiswyr i'r cwrs BVSc Gwyddor Milfeddygaeth yn gymwys i gael ysgoloriaethau a bwrsariaethau a ddyfernir gan y Coleg Milfeddygol Brenhinol yn hytrach na dyfarniadau Prifysgol Aberystwyth.  Fodd bynnag, gweler y ddolen Gwyddor Milfeddygaeth uchod am amrywiaeth o ddyfarniadau a grëwyd yn benodol ar gyfer ymgeiswyr Gwyddor Filfeddygol.

 

Rydym yn sefydliad dwyieithog sy'n cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg ac sy'n ymroddedig i Gyfle Cyfartal.  Mae croeso i chi wneud cais am ysgoloriaeth/grant/gymorth ariannol yn Gymraeg neu'n Saesneg, a bydd pob cais a gyflwynir yn cael ei drin yn gyfartal.