Ffioedd Dysgu

Mae ffioedd dysgu’n talu am gostau eich astudiaethau yn y brifysgol; mae’r ffioedd yn cynnwys taliadau am bethau fel y dysgu, eich arholiadau a graddio.

Mae benthyciadau a grantiau ar gael i’ch helpu i dalu eich ffioedd dysgu a’ch costau byw; os hoffech gael gwybod mwy am y benthyciadau a’r grantiau y gallai fod gennych hawl iddynt, ewch i’n hadran Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Gweler ein ffioedd dysgu isod:

2019/20

Ffioedd Israddedigion o’r Deyrnas Unedig / UE

 

£

Sesiwn Llawn

9,000

Un Semester

4,500

Cyfnewid Allan (Sesiwn Llawn)

1,350

Blwyddyn mewn Diwydiant

1,800

Blwyddyn Dramor

1,350

Ymweld â ni (Sesiwn Llawn)

9,000

Ymweld â ni (Un Semester)

4,500

 

Mae sefyllfa’r ffioedd yn wahanol i fyfyrwyr tramor.

 

Myfyrwyr Rhyngwladol

Math

Swm (£)

Y Celfyddydau / y Gwyddorau Cymdeithasol - Llawn Amser

13,600*

Gwyddoniaeth Llawn Amser

15,200*

* Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol Aberystwyth, sy’n werth £2,000 y flwyddyn tuag at ffioedd dysgu, ar gael ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol (nad ydynt o’r UE) sy’n dechrau ar raglen israddedig lawn amser ym mis Medi 2019. Gweler https://www.aber.ac.uk/en/undergrad/scholarships/non-eu/ i gael manylion a’r amodau.

2020/21

 

Ffioedd Israddedigion o’r Deyrnas Unedig / UE

 

£

Sesiwn Llawn

9,000

Un Semester

4,500

Cyfnewid Allan (Sesiwn Llawn)

1,350

Blwyddyn mewn Diwydiant

1,800

Blwyddyn Dramor

1,350

Ymweld â ni (Sesiwn Llawn)

9,000

Ymweld â ni (Un Semester)

4,500

 Mae sefyllfa’r ffioedd yn wahanol i fyfyrwyr tramor.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Math

Swm (£)

Y Celfyddydau / y Gwyddorau Cymdeithasol - Llawn Amser

13,600

Gwyddoniaeth Llawn Amser

15,800

Ffioedd Dysgu o Bell ar gyfer yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth - Astudiaethau Israddedig

Cwrs IsraddedigCost
Ffi Cofrestru £350
Ffi fesul modiwl 10 credyd £330
Ffi fesul blwyddyn academaidd £2,260
Cyfanswm £8,270

 

 

 

 

2021/22

Mae Llywodraethau’r DU a Chymru wedi cadarnhau na fydd myfyrwyr yr UE sy’n cychwyn ar eu hastudiaethau ym mlwyddyn academaidd 2021/22 bellach yn gymwys i gael statws ffioedd cartref. Bydd y Brifysgol yn cyhoeddi’r lefelau ffioedd diwygiedig yn fuan. Sylwer nad yw hyn yn effeithio ar unrhyw fyfyrwyr o'r UE sy’n parhau â’u hastudiaethau.

Nid yw Llywodraeth Cymru eto wedi cadarnhau’r trefniadau ar gyfer 2021-22 ymlaen, sy’n golygu y gall ffioedd dysgu godi ar gyfer unrhyw flynyddoedd astudio olynol, wedi’u mapio yn unol ag unrhyw uchafswm ffioedd dysgu sy’n gysylltiedig â chwyddiant a ganiateir gan Lywodraeth Cymru. Byddai’r cynnydd hwn hefyd yn berthnasol i ffioedd cyfrannol a godir ar gyfer Blwyddyn Dramor a’r Flwyddyn mewn Diwydiant.

Byddwn yn hysbysu pob ymgeisydd a phob myfyriwr am lefelau’r ffioedd ar gyfer 2021-22 yn ogystal â rhoi gwybod am unrhyw gynnydd sy’n gysylltiedig â chwyddiant ar gyfer blynyddoedd astudio dilynol cyn gynted ag y ceir cadarnhad gan Lywodraeth Cymru, a byddwn yn cyhoeddi diweddariadau [ar y dudalen hon]. Dylech edrych ar y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ar y dudalen hon cyn gwneud cais. Bydd y manylion diweddaraf am ffioedd perthnasol yn cael eu nodi yn y dogfennau gyda’n cynnig, a bydd eich telerau ac amodau yn disgrifio sut y gallwn fod â hawl i gynyddu neu newid ffioedd yn ystod cyfnod eich astudiaeth gyda ni.

Mae sefyllfa’r ffioedd yn wahanol i fyfyrwyr tramor.

 

Myfyrwyr Rhyngwladol

Math

Swm (£)

Y Celfyddydau / y Gwyddorau Cymdeithasol - Llawn Amser

£14,000

Gwyddoniaeth Llawn Amser

£16,000

Ffioedd Dysgu o Bell ar gyfer yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth - Astudiaethau Israddedig

Cwrs IsraddedigCost
Ffi Cofrestru £350
Ffi fesul modiwl 10 credyd £340
Ffi fesul blwyddyn academaidd £2,270
Cyfanswm £8,510

 

 

 

I gael gwybod mwy am ffioedd dysgu israddedig myfyrwyr Cartref y DU / yr UE a myfyrwyr rhyngwladol (gan gynnwys ffioedd rhan-amser ac ail-wneud blwyddyn, a ffioedd eraill ad-hoc), cysylltwch â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr ar 01970 62 2043 neu fees@aber.ac.uk