Wrth i chi ymgeisio

Gall y broses o ymgeisio am le mewn prifysgol fod yn un anodd.

Yn y rhan yma, ein bwriad yw i symleiddio hyn i chi.

Gallwch ddarganfod mwy gyda'n canllaw cam wrth gam, gofynion mynediad, datganiadau personol, y camau nesaf gydag UCAS, ac ati.