Teithiau Campws

 

Newyddion Diweddaraf

Oherwydd canllawiau Llywodraeth Cymru (Coronavirus), mae Teithiau Campws 2021 wedi'u gohirio nes y rhoddir rhybudd pellach.

Unwaith y gallwn gynnal Teithiau Campws yn ddiogel eto (gan gadw at ganllawiau'r Llywodraeth), byddwn mewn cysylltiad â'r rhai ohonoch sydd wedi gorfod canslo'ch Teithiau gyda'r opsiwn i ail-archebu ar gyfer dyddiad yn y dyfodol.

I'r rhai sydd heb archebu lle ar un o’n Teithiau Campws. Bydd mwy o ddyddiadau'n cael eu hychwanegu i'r dudalen we yma unwaith bod cyfyngiadau’r llywodraeth yng Nghymru wedi'u llacio.

Cwestiynau Pellach

Edrychwch ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Beth i wneud yn y cyfamser?

Taith Campws Rhithwir

Os na allwch fynychu un o’r Teithiau Campws, edrychwch ar ein Taith Campws Rhithwir.