Teithiau Campws

 

Newyddion Diweddaraf

Rydyn ni’n falch cael cyhoeddi bydd ein Teithiau Campws yn rhedeg tan ddiwedd mis Awst. Mae'r teithiau nawr ar agor i fyfyrwyr sydd wedi gwneud cais ar gyfer mynediad yn 2021 ac ar gyfer myfyrwyr sy'n edrych i wneud cais ar gyfer mynediad yn 2022.

COFRESTRWCH YMA AM DAITH CAMPWS 

Dyddiadau ac Amserau

Dewiswch slot amser ar y dyddiadau a nodir ar y ffurflen gofrestru. Bydd y slotiau amser hyn yn gweithio ar sail y cyntaf i'r felin. 

Beth allwch chi ddisgwyl?

Bydd y daith o gwmpas y campws yn daith gerdded a bydd tua awr o hyd. Byddwn yn gallu dangos lleoliad adrannau academaidd*, rhai cyfleusterau ar y campws, a detholiad o opsiynau llety i chi.  Dyma gyfle gwych i gael blas o leoliad y Brifysgol a'r ardal gyfagos.

*Ar hyn o bryd, ni fydd y daith yn cynnwys mynd â chi i adrannau academaidd a chwrdd ag aelodau academaidd

Er mwyn cydymffurfio â rheoliadau'r Llywodraethbydd ein Teithiau Campws: 

  • Ar hyn o bryd yn gyfyngedig i 6 ymgeisydd am bob slot amser gydag uchafswm o 2 westai i bob ymgeisydd.

Disgwylir i'r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb tra dan do ar holl safleoedd Prifysgol Aberystwyth. Er mwyn cefnogi hyn, byddwn yn darparu gorchudd wyneb i chi, ond efallai y byddwch hefyd yn dod â'ch un personol os dymunwch.

Cefnogi Eich Ymweliad

Yn dilyn eich ymweliad bydd angen i chi lenwi a dychwelyd Ffurflen Hawlio Treuliau, byddwn yn anfon atoch ar ôl eich ymweliad.

Cyfle i aros yn Aberystwyth!

Mae llety ar gael i fyfyrwyr sydd dros 18 oed a myfyrwyr dan 18 oed sydd yng nghwmni oedolyn cyfrifol rhwng y 5ed o Orffennaf a'r 11eg o Fedi 2021. Am rhagor o fanylion, cliciwch yma.

Cwestiynau Pellach

Edrychwch ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Beth i wneud yn y cyfamser?

Taith Campws Rhithwir

Os na allwch fynychu un o’r Teithiau Campws, edrychwch ar ein Taith Campws Rhithwir.

 

 

Os oes angen i ti ganslo, gwna hynny erbyn 5pm y diwrnod cyn y disgwylir i ti ymweld fan bellaf. Os oes gen ti unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar teithiaucampws@aber.ac.uk neu 01970 621735.