Teithiau o gwmpas y Campws

Os ydych yn ystyried gwneud cais i Aberystwyth ond nad ydych yn gallu dod i un o’n Diwrnodau Ymweld, mae croeso i chi drefnu lle ar daith o gwmpas y campws.


Teithiau Campws Dyddiad 2020:

 • 29 Ebrill 2020
 • 06 Mai 2020
 • 13 Mai 2020
 • 20 Mai 2020
 • 27 Mai 2020
 • 03 Mehefin 2020
 • 10 Mehefin 2020

Gwybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws a sut y gall effeithio ein Teithiau Campws

Yn sgil yr ansicrwydd ynghylch Coronafeirws a’r effaith bosibl ar ddigwyddiadau cyhoeddus, mae’r Brifysgol yn monitro’r sefyllfa ac yn ymateb i gyngor ac arweiniad swyddogol wrth iddo gael ei gyhoeddi. Rydym yn adolygu ein gweithgareddau yn gyson ac yn cynllunio yn unol â chyngor  Iechyd Cyhoeddus Cymru a chyrff llywodraethol swyddogol eraill.

Os yw’r sefyllfa’n newid a bydd angen i’r Teithiau Campws gael eu gohirio neu ganslo, bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu ar ein gwefan a’n prif dudalennau cyfryngau cymdeithasol. Cadwch olwg ar y wefan am y newyddion diweddaraf.. Byddwn hefyd yn hysbysu ymgeiswyr sydd eisoes wedi cofrestru i fynychu’r digwyddiad drwy e-bost.

Beth i ddisgwyl:

 • Taith o gwmpas ein campws a’n cyfleusterau
 • Gweld lleoliadau ein llety
 • Cwrdd â staff yn yr adran academaidd rydych wedi’i dewis
 • Dysgu mwy am fywyd yn Aberystwyth

 

Cofrestrwch Nawr:

Rhaid cwblhau pob maes a ddynodir gan seren

Amdanat ti
Manylion Cyswllt
Pynciau o ddiddordeb
Sut fyddi di'n teithio? Faint o ymwelwyr fydd yn dod gyda thi?
Trefniadau arbennig ar gyfer y diwrnod


Rhoi'r Newyddion Diweddaraf i chi

Trwy gofrestru ar gyfer ein Teithiau o gwmpas y Campws rydych yn rhoi caniatâd i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â chi gyda gwybodaeth berthnasol am y digwyddiad.

Yn ogystal â chysylltu â chi am y Teithiau o gwmpas y Campws, hoffem hefyd gysylltu â chi ynghylch digwyddiadau a chyfleoedd eraill i'ch helpu i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, ac am astudio a byw ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rhowch wybod os ydych chi'n hapus i ni wneud hyn:

Byddwn yn cadw'r wybodaeth yn ddiogel yn ystod eich cyfnod fel darpar fyfyriwr ac ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti. Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer yr amcanion a nodwyd uchod yn unig. Mae croeso i chi ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Diogelu Data