Teithiau Campws

 

Newyddion Diweddaraf

Yn sgil y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru am y cyfnod clo yng Nghymru, rydym wedi gohirio’r teithiau Campws. Bydd y cyfyngiadau yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.

Cofrestra yma

Beth i wneud yn y cyfamser

Taith Campws Rhithwir

Os na allwch fynychu un o’r Teithiau Campws, edrychwch ar ein Taith Campws Rhithwir.

Diwrnod Agored Ar-lein

Am gyfle i siarad â'n staff academaidd a'n myfyrwyr cyfredol, ymuna â'n Diwrnod Agored Ar-lein dros yr wythnosau sydd i ddod: https://www.aber.ac.uk/cy/undergrad/open-days/online-open-day/dyddiadaudiwrnodagoredar-lein/ 

 

Cefnogi Eich Ymweliad

I wneud pethau’n haws, byddwn yn cyfrannu tuag at eich treuliau Taith Campws.   Sut i hawlio

Cwestiynau Pellach

Os oes gennych gwestiynau yn y cyfamser, peidiwch ag oedi cysylltu â ni: teithiaucampws@aber.ac.uk  neu 01970 621735.