Teithiau Campws ar gyfer mynediad yn 2020

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd ein Teithiau Campws ar gyfer mynediad yn 2020 yn ail gychwyn ym mis Awst. Dyma gyfle perffaith i chi ymweld â’n campws hardd a’n tref syfrdanol.

Beth i’w ddisgwyl? 

Bydd y daith campws yn daith gerdded a bydd yn cymryd oddeutu awr. Byddwn yn gallu dangos lleoliadau yr adrannau academaidd*, rhai cyfleusterau ar y campws a detholiad o opsiynau llety. Dyma gyfle gwych i gael teimlad o leoliad y Brifysgol a’r ardal gyfagos.

Er mwyn cydymffurflio â rheoliadau’r llywodraeth mae ein teithiau campws wedi’u cyfyngu i 5 ymgeisydd fesul sesiwn gydag uchafwsm o dri gwestai i bob ymgeisydd. Bydd y teithiau’r rhedeg o ddydd Gwener 14eg i dydd Gwener 28ain Awst. Mae dau sesiwn amser ar gael, sef 11am a 2pm; dewisia sesiwn amser ar y dyddiadau a nodir ar y ffurflen gofrestru isod. Bydd y sesiynau hyn yn gweithio ar sail y cyntaf i’r felin. Rydym yn gobeithio gallu cynyddu hyn dros yr wythnosau nesa er mwyn rhoi cyfle i gynifer o bobl â ohosib fod yn bresennol.

Treuliau i Ymgeiswyr

Fel Ymgeisydd galli hawlio hyd at uchafswm o £75.00 yn seiliedig ar bellter taith unffordd rhwng dy god post cartref a chod post y brifysgol. I hawlio’r cyfraniad hwn, bydd gofyn i ti lenwi ffurflen. Bydd gwybodaeth bellach ynglyn a sut i hawlio treuliau yn cael ei ddanfon atat wedi i ti gofrestru.

Cwestiynau Pellach

Os oes gennyt unrhyw gwestiynau yn y cyfamser mae croeso i ti gysylltu â ni ar teithiaucampws@aber.ac.uk neu 01970 621735.

*Ni fydd y daith yn cynnwys mynd â thi i mewn i’r adrannau academaidd na chwrdd ag aelodau o staff academaidd.

Cofrestra yma