Cyflogadwyedd

Ein nod fel Prifysgol yw rhoi i chi y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i fynd â chi i ble bynnag rydych eisiau mynd yn eich bywyd.

Law yn llaw â’r modiwlau y byddwch yn eu hastudio ar gyfer eich gradd, cewch hefyd gyfleoedd i’ch helpu i baratoi ar gyfer bywyd ar ôl graddio. Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd yn cynnig rhaglen o weithdai a sesiynau hyfforddi i sicrhau eich bod yn datblygu'r sgiliau hanfodol bydd eu hangen arnoch yn y dyfodol. 

Eich Cwrs a'ch Adran

Cynigir amrywiaeth o ddewisiadau i’n myfyrwyr yn yr adrannau academaidd i ddatblygu eu sgiliau a’u galluoedd ymhellach. Bydd eich adran yn cynnig gweithdai, cyflwyniadau, darlithoedd a gweithgareddau sy’n gysylltiedig â chyflogwyr.

Cyfleoedd I Raddedigion

Mae cyflogwyr, cyrff, sefydliadau ac unigolion yn ymweld â’r Campws yn aml i gynnig cyngor, dealltwriaeth, syniadau a swyddi i’n myfyrwyr. Dyma rai o’r cyflogwyr sy’n bartneriaid i ni: 

 • Oracle
 • yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Admiral
 • QinetiQ
 • Sefydliad Charteris
 • y Gwasanaeth Sifil
 • ACCA
 • Network Rail
 • IBM
 • Enterprise Rent-A-Car
 • Teach English in China
 • Heddlu Llundain
 • Yswiriant Endsleigh

Mae cymorth hefyd ar gael i’r rhai sy’n awyddus i sefydlu eu busnes eu hunain.

Eich Dyfodol

Rydym yn darparu cymorth i'n myfyrwyr o’r diwrnod cyntaf yn y Brifysgol. Dyma ragflas o'n gwasanaethau:

 • Galwch heibio
 • Ymholiadau drwy ebost
 • Cyfweliadau cynghori
 • Adnoddau gwybodaeth a chyngor
 • Digwyddiadau a gweithgareddau gyda chyflogwyr
 • Gweithdai a sesiynau datblygu sgiliau

Profiad Gwaith

Gall ein tîm Gyrfaoedd helpu i ddod o hyd i brofiad gwaith i’n myfyrwyr.

 • Cyfnodau rhagflas a chysgodi – rhowch gynnig arni gyntaf!
 • Swyddi dros dro yn lleol
 • Dewisiadau posib am waith ar y Campws
 • Cyfleoedd ymchwil
 • Lleoliadau gwaith yn yr haf
 • Interniaethau
 • Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith
 • Blwyddyn Astudio Dramor
 • Cynlluniau Cyfnewid Rhyngwladol
 • Erasmus
 • Cyflogaeth i raddedigion

Gwaith Aber

Bwriad GwaithAber yw helpu myfyrwyr i ennill profiad gwaith ymarferol yn y Brifysgol. Nod allweddol y cynllun yw gwella eich sgiliau a’ch hunanymwybyddiaeth er mwyn datblygu eich cyflogadwyedd.