Adnoddau ar y Campws

Mae gan y Brifysgol dri champws: Penglais, Llanbadarn a Gogerddan.

Mae campysau Penglais a Llanbadarn mewn lleoliadau cyfleus o fewn tafliad carreg i’r dref, ac maent wedi’u cynllunio er cyfleustra bywyd y myfyrwyr.

Cartref ymchwil Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yw Campws Gogerddan, yn ogystal â Champws Arloesi a Menter Aberystwyth, gwerth £40.5m, a fydd yn cael ei ddatblygu cyn hir.

Yr Hen Goleg ger y lli yw cartref gwreiddiol y Brifysgol, ac mae’n darparu lle i fyfyrwyr ymarfer eu perfformiadau a’u cerddoriaeth. Mae’r Ysgol Gelf, a’i horiel a’i hamgueddfa, mewn adeilad Edwardaidd hardd yn y dref.

Chwiliwch drwy’r adran hon i gael mwy o wybodaeth am ein cyfleusterau ar wefan y Brifysgol.

Cerdyn Aber
Mae’r Cerdyn Aber yn rhoi modd i chi ddefnyddio amrywiaeth o gyfleusterau a gwasanaethau gan gynnwys gostyngiad ar brisiau holl fwytai a chaffis y Brifysgol

Llyfrgelloedd
Mae gennym sawl llyfrgell yn y Brifysgol. Cewch wybod mwy am lyfrgelloedd y Brifysgol a’r adnoddau llyfrgell ar-lein sydd ar gael i’r myfyrwyr yma. 

Undeb y Myfyrwyr
Y myfyrwyr sy’n rhedeg yr Undeb, er mwyn y myfyrwyr, a’i nod yw sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad gorau posib yn y Brifysgol.

Bwyd
Mae gan y Brifysgol amrywiaeth o gaffis, bwytai a siopau coffi. Cewch fwy o wybodaeth am eu lleoliadau a’u gwasanaethau yma.

Canolfan y Celfyddydau
Mae Canolfan y Celfyddydau, sydd wedi ennill gwobrau, yn un o ganolfannau celfyddydau mwyaf Prydain. Mae ganddi gaffis, theatrau a sinema, bar a siop. 

Gwasanaethau Cyfrifiadura
Mwy o fanylion am yr ystafelloedd cyfrifiaduron sydd ar gael yn y Brifysgol; cewch hyd yn oed weld a oes cyfrifiaduron yn rhydd i chi eu defnyddio!

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw’r llyfrgell fwyaf yng Nghymru ac mae ymhlith llyfrgelloedd ymchwil pennaf y byd. Ewch i wefan y Llyfrgell i gael gwybod mwy.

Y Gwasanaethau Gwybodaeth
Mae Tîm y Gwasanaethau Gwybodaeth yn sicrhau bod yr holl wasanaethau cyfrifiadurol a’r llyfrgelloedd yn gweithio’n ddidrafferth i’n myfyrwyr. Cewch fwy o fanylion yma.

Chwaraeon
Mae adnoddau chwaraeon y Brifysgol yn cynnig rhywbeth i bawb. Mwy o fanylion am yr adnoddau ac am y mathau o aelodaeth sydd ar gael i fyfyrwyr.