Clybiau a Chymdeithasau

Mae gennym fwy na 100 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau, yn cynnig rhywbeth i bawb. Os nad oes clwb neu gymdeithas sy’n gweddu i chi, gallwn eich helpu i sefydlu eich un eich hun!

Drwy ymuno â chlwb neu gymdeithas cewch gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd, ehangu eich gorwelion, dilyn eich diddordebau neu ddod o hyd i hobi newydd, a gwneud yn fawr o’ch amser yn Aberystwyth.

Sut i ymaelodi

Cynhelir Ffair Clybiau a Chymdeithasu bob Wythnos y Glas a bydd yr holl gymdeithasau a chlybiau yno i chi gael cwrdd â nhw ac ymuno â’r rhai sy’n tanio eich diddordeb. Fel rheol bydd y cymdeithasau yn codi ffi aelodaeth fechan; efallai y bydd angen talu mwy am unrhyw offer arbenigol. Bydd angen prynu aelodaeth Clwb Sborti er mwyn ymuno ag un o’r clybiau chwaraeon, ac mae’r aelodaeth honno’n golygu y cewch ddefnyddio adnoddau’r Ganolfan Chwaraeon ar gyfraddau aelod.

Methu â dod o hyd i’r clwb neu’r gymdeithas rydych yn chwilio amdanynt?

Os na allwch ddod o hyd i’ch clwb neu’ch gymdeithas ddelfrydol, beth am sefydlu eich un eich hun? Mae Undeb y Myfyrwyr yn croesawu cymdeithasau a chlybiau chwaraeon newydd ac yn helpu myfyrwyr i’w sefydlu; y cwbl sydd ei angen yw 20 aelod neu fwy er mwyn sefydlu eich clwb neu gymdeithas.

Darganfyddwch fwy am y Clybiau a Chymdeithasau sydd ar gael....

Ewch i wefan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth