Swyddi i Fyfyrwyr

Fel myfyriwr, efallai y byddwch am weithio'n rhan-amser yn ystod eich astudiaethau i ennill ychydig o arian ychwanegol. Mae hefyd yn ffordd wych o ennill profiad gwaith gwerthfawr a dysgu sgiliau newydd.

 

Mathau o swydd

Mae ein myfyrwyr yn gweithio mewn amrywiaeth eang o swyddi rhan-amser, o waith yn Undeb y Myfyrwyr, i fod yn ‘llysgenhadon’ i’r Brifysgol, i weithio yn ein Canolfan Chwaraeon. Mae rhai cyfleoedd gwaith yn y dref hefyd – yn gweithio mewn tafarndai, bwytai a siopau.

Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth

Mae gan y Brifysgol wasanaeth gyrfaoedd, ac yn ogystal â darparu cyngor ar yrfaoedd yn y tymor hir, mae ganddo hefyd fanylion am gyfleoedd gwaith rhan-amser yn ystod y tymor.

Gweithio yn Undeb y Myfyrwyr

Mae Undeb y Myfyrwyr bob amser yn chwilio am staff newydd. Cewch fanylion am swyddi gwag yma.

Gweithio i'r Brifysgol

Mae gweithio fel ‘llysgennad’ i’r Brifysgol yn ffordd wych o gael profiad gwaith gwerthfawr mewn meysydd megis rheoli digwyddiadau, siarad cyhoeddus, a phrofiad o’r cyfryngau cymdeithasol mewn cyd-destun proffesiynol. Mae’r Brifysgol yn cyflogi llysgenhadon i weithio yn y Diwrnodau Agored, y Diwrnodau Ymweld a digwyddiadau i ysgolion ar y Campws.

Lleoliadau gwaith

Efallai y bydd eich cwrs yn cynnwys lleoliad Blwyddyn mewn Diwydiant; os nad yw, gallwch ddewis cymryd rhan yn y Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG). Mae’r Flwyddyn mewn Diwydiant a’r cynllun BMG yn cynnig cyfle gwych i gymryd blwyddyn allan rhwng eich ail a’ch trydedd flwyddyn i weithio mewn sefydliad neu gwmni ym Mhrydain neu dramor. Mae’r ddau gynllun yn cynnig profiadau buddiol a gwerthfawr, o safbwynt personol a phroffesiynol fel ei gilydd, ac maent yn gallu eich helpu i sefyll allan yn amlwg mewn marchnad swyddi gystadleuol iawn. Bydd Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol yn eich helpu i ystyried eich dewisiadau a chael lleoliad gwaith addas. 

Cynllun Haf AberYmlaen

Mae Cynllun Haf AberYmlaen yn agored i israddedigion presennol yr ail a’r drydedd flwyddyn i ymgymryd â phrofiad gwaith amser-llawn, cyflogedig ledled y Brifysgol. Mae’r lleoliadau haf yn cynnig rhagflas o amgylchedd gwaith proffesiynol a all eich helpu i ddatblygu gwybodaeth yn y gweithle a chynyddu eich hyder wrth ddod o hyd i gyfleoedd am waith yn y dyfodol.     

Oes gennych chi swydd eisoes?

Os oes gennych eisoes swydd ran-amser mewn cwmni cadwyn cenedlaethol a bod ganddo gangen yn Aberystwyth, mae’n werth gofyn a gewch chi drosglwyddo i’r gangen yma.