Astudio Dramor

Cyfle i ehangu’ch gorwelion, drwy dreulio blwyddyn dramor yn rhan o’ch gradd yn Aberystwyth 

Mae astudio dramor yn gyfle penigamp i chi i weld y byd, profi diwylliannau newydd ac astudio yn un o’r llu o sefydliadau sy’n bartneriaid i Brifysgol Aberystwyth.

Yn Aberystwyth, cynigiwn i’n myfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn cynlluniau cyfnewid yn Ewrop o dan y cynllun Erasmus, neu y tu hwnt i Ewrop yn rhan o’r Cynllun Cyfnewid Rhyngwladol.

Ar ben hynny, rydym yn croesawu ceisiadau uniongyrchol gan fyfyrwyr o bedwar ban byd i astudio gyda ni am gyfnodau byrion (e.e. semester neu flwyddyn academaidd lawn) o dan ein rhaglen Blwyddyn Astudio Dramor.

Mae yna sawl mantais o astudio dramor fel rhan o'ch gradd , gan gynnwys:

  • Gwella eich CV
  • Datblygu eich sgiliau iaith
  • Ennill persbectif pellach ar eich pwnc gradd

I gael gwybod mwy am beth sydd gan Brifysgol Aberystwyth i gynnig a sut allwch elwa o astudio dramor yn rhan o’ch gradd, ewch i wefan ein swyddfa Ryngwladol