Cefnogi ein Myfyrwyr

Mae sawl elfen i’r gwasanaethau cymorth yn y Brifysgol sy’n gweithio gyda chi i geisio datrys y rhan fwyaf o heriau bywyd myfyrwyr.

Bydd y dolenni isod yn mynd â chi i weddalennau’r gwasanaethau lle cewch fwy o wybodaeth am yr hyn a gynigir ganddynt.

Gwasanaethau Lles
Mae eich lles corfforol a meddyliol yn bwysig. Rydym yn cynnig apwyntiadau gyda'n staff arbenigol yn y Ganolfan Iechyd Myfyrwyr.

Cyngor a Chefnogaeth Astudio
Cynigiwn ystod o gyrsiau a gwasanaethau ym mhob rhan o’r Brifysgol i wella’ch profiad astudio. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma. 

Hygyrchedd
Ein nod yw darparu adnoddau academaidd o'r ansawdd uchaf i bawb sy’n bodloni ein gofynion derbyn. Mwy o wybodaeth am Hygyrchedd. 

Cyngor Ariannol
Gallwn ddarparu cymorth ar bob math o faterion yn ymwneud â’ch arian a’ch cyllideb. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Cyngor a Chymorth
Mae’r Gwasanaeth Cyngor a Gwybodaeth i Fyfyrwyr yn darparu gwybodaeth, cyngor, a chymorth ar ystod eang o faterion a allai effeithio ar ein myfyrwyr. 

Eich Bywyd yn Llety’r Brifysgol
Ym mhob Neuadd Breswyl mae rhwydwaith o Diwtoriaid Preswyl.

Ewch i wefan Cymorth Myfyrwyr i gael gwybod mwy

E-bost: student-support@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 621761