Profi Larymau Tân

Yn eich neuadd breswyl, mae’r system larwm tân yn cael ei brofi yn wythnosol.

Tra’n profi, mi fydd y larwm yn seinio am ychydig o eiliadau – nid oes angen i chi adael yr adeilad ar yr adeg hyn.

Gweler y tabl isod er mwyn gwirio pa ddiwrnod ac ar ba amser bydd y larymau yn cael ei profi o fewn eich neuadd chi. 

 Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd GwenerAmser
Cwrt Mawr         09.30yb - 11.00yb
Rosser (yn cynnwys Rosser G)            09.30yb - 11.00yb
Trefloyne           09.30yb - 11.00yb
Penbryn           09.30yb - 11.00yb
PJM (Tai 1 - 89)           09.30yb - 4.00yp
PJM (Tai 90 - 178)           09.30yb - 4.00yp
Fferm Penglais           09.30yb - 11.30yb
Llety Glan y Môr           09.30yb - 11.00yb
Lon Hendre           09.30yb - 11.00yb
Godre'r Glais           09.30yb - 11.00yb
Penglais Farmhouse           09.30yb - 11.00yb