E-ddysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth

Ym Mhrifysgol Aberystwyth, rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio technoleg yn briodol i wella ansawdd ac effeithiolrwydd y dysgu a'r addysgu.  Mae'r Grŵp E-ddysgu yn cynnig ystod eang o gymorth ar gyfer defnyddio technoleg a chynllunio dysgu,  gan gynnwys canllawiau, sesiynau hyfforddi ac ymgynghoriadau unigol i staff a myfyrwyr.

Am ymholiadau ar Blackboard, ebostiwch eddysgu@aber.ac.uk a dylid anfon unrhyw ymholiadau eraill am e-ddysgu i is-alto@aber.ac.uk. Mae croeso i chi gysylltu â'r grŵp hefyd ar (01970) 62 2472Ym

Blackboard

Y prif lwyfan a ddefnyddir i gefnogi dysgu ac addysgu yw Blackboard. Mae Blackboard yn Amgylchedd Dysgu Rhithwir sy’n darparu deunyddiau perthnasol i'r cwrs, newyddion ac offer rhyngweithiol megis byrddau trafod, blogiau, wicis a phodlediadau. Mae Blackboard ar gael i’r holl ddefnyddwyr cofrestredig (staff a myfyrwyr) ac mae ar gael yn http://blackboard.aber.ac.uk.

Addysgu trwy gyfrwng Technoleg

Mae’r Grŵp E-ddysgu yn cynnal ystod eang o offer dysgu trwy gyfrwng technoleg. Yn ogystal ag Blackboard, rydym yn cynnal Questionmark Perception ar gyfer asesiadau ar-lein, Panopto ar gyfer recordio darlithoedd, system bleidleisio ryngweithiol Qwizdom, Turnitin ar gyfer cyflwyno gwaith a chanfod llên-ladrad, Llyfrgell Cyfryngau Helix ac offer 'Campus Pack' (blogiau, wicis a phodledu).

Rhagor o wybodaeth

Staff Grŵp E-ddysgu

Kate Wright, Rheolwr Grŵp E-ddysgu Kate Wright, Rheolwr Grŵp E-ddysgu
(01970 62) 2790
kaw@aber.ac.uk

Dr James Woolley, Arweinydd Thema, Gwella & Ymgysylltu E-ddysgu Dr James Woolley, Arweinydd Thema, Gwella & Ymgysylltu E-ddysgu
(01970 62) 1788
jbw@aber.ac.uk

Robert Francis,Swyddog Cymorth E-ddysgu Robert Francis,Swyddog Cymorth E-ddysgu
(01970 62) 2476)
rsf09@aber.ac.uk

Lauren  Harvey,Cynorthwydd E-ddysgu, Swyddog Cymorth E-ddysgu Lauren Harvey,Cynorthwydd E-ddysgu, Swyddog Cymorth E-ddysgu
(01970 62) 2812
lah26@aber.ac.uk

Sue Ferguson,Cynorthwyydd Hyfforddi E-ddysgu Sue Ferguson,Cynorthwyydd Hyfforddi E-ddysgu
(01970 62) 1869
slf@aber.ac.uk