Hyfforddiant a Chefnogaeth

Mae’r Grŵp E-ddysgu’n cynnig rhaglen hyfforddiant a chefnogaeth gynhwysfawr sy’n ymdrin â sawl maes yn ymwneud â dysgu trwy gyfrwng technoleg.  Mae’r sesiynau wedi’u rhannu’n dair lefel:

 

Mae’r sesiynau hyn yn darparu cyflwyniad i gyfranogwyr i’r technolegau gwahanol sydd ar gael i staff cynorthwyol ym Mhrifysgol Aberystwyth i’w cynorthwyo i gadw at bolisïau’r Brifysgol.

 

Mae’r sesiynau hyn yn adeiladu ar yr hyfforddiant a gynigir yn y sesiynau Hanfodion E-ddysgu ac yn ceisio darparu ar gyfer aelodau o staff sydd eisiau defnyddio technolegau mewn modd mwy arbenigol.

 

Mae’r sesiynau hyn yn ceisio cefnogi datblygiad dulliau arloesol o ddysgu trwy gyfrwng technoleg. Mae’r sesiynau hyn yn cynnwys gweithio’n agos â’n partneriaid academaidd i gefnogi datblygiad a defnydd pwrpasol o ymgorffori technolegau e-ddysgu.

Calendr hyfforddiant a chefnogaeth

Gellir archebu'r holl sesiynau hyfforddi ar-lein.