Hyfforddiant a Chefnogaeth

Mae’r Grŵp E-ddysgu’n cynnig rhaglen hyfforddiant a chefnogaeth gynhwysfawr sy’n ymdrin â sawl maes yn ymwneud â dysgu trwy gyfrwng technoleg.  Mae’r sesiynau wedi’u rhannu’n dair lefel:

 

Mae’r sesiynau hyn yn darparu cyflwyniad i gyfranogwyr i’r technolegau gwahanol sydd ar gael i staff cynorthwyol ym Mhrifysgol Aberystwyth i’w cynorthwyo i gadw at bolisïau’r Brifysgol.

 

Mae’r sesiynau hyn yn adeiladu ar yr hyfforddiant a gynigir yn y sesiynau Hanfodion E-ddysgu ac yn ceisio darparu ar gyfer aelodau o staff sydd eisiau defnyddio technolegau mewn modd mwy arbenigol.

 

Mae’r sesiynau hyn yn ceisio cefnogi datblygiad dulliau arloesol o ddysgu trwy gyfrwng technoleg. Mae’r sesiynau hyn yn cynnwys gweithio’n agos â’n partneriaid academaidd i gefnogi datblygiad a defnydd pwrpasol o ymgorffori technolegau e-ddysgu.

Calendr hyfforddiant a chefnogaeth

Gellir archebu'r holl sesiynau hyfforddi ar-lein.

Sesiynau Hyfforddi 2018/19

DyddiadAmserYstafellSesiwn HyfforddiLefel
17.09.2018  12:00-13:00 C66, Hugh Owen How to Copy Material in Blackboard Hanfodion
17.09.2018 15:00-16:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Turnitin's Feedback Studio Hanfodion
18.09.2018 10:00-11:00 C43, Hugh Owen Introduction to Lecture Capture and Teaching Room Equipment Hanfodion
18.09.2018 15:00-16:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Blackboard Hanfodion
26.09.2018 14:00-15:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Lecture Capture and Teaching Room Equipment Hanfodion
26.09.2018 15:00-16:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Turnitin's Feedback Studio Hanfodion
26.09.2018 16:00-17:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Blackboard Hanfodion
27.09.2018  10:00-11:00  E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen   Introduction to Component Marks Hanfodion
03.10.2018  15:00-16:00  E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Academy Forum 1: Introduction to Academy Forum  Uwch
11.10.2018  10:00-11:00  E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Academy Forum 2: JISC Student Digital Tracker Uwch
15.10.2018  11:00-12:00  E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Questionmark Perception and Online Exams  Uwch 
 29.10.2018 14:00-15:00  MP 1.49  What can I do with Blackboard?  Uwch
09.11.2018 14:00-15:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Using Panopto for Assessments Uwch
14.11.2018 14:00-15:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Blackboard Hanfodion
14.11.2018  15:00-16:00  E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Turnitin's Feedback Studio Hanfodion
14.11.2018  16:00-17:00  E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Lecture Capture and Teaching Room Equipment Hanfodion
16.11.2018  11:00-12:0  E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Academy Forum 3: Students as Partners Uwch
 21.11.2018 13:00-14:00  Webinar Academy Showcase Uwch
04.12.2018 14:00-15:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Component Marks Hanfodion
12.12.2018 15:00-16:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen Submitting an Application for the ECA Rhagoriaeth
13.12.2018  15:00-16:00  C66, Hugh Owen  What can I do with Blackboard to support Distance Learners? Uwch
 17.12.2018 13:00-14:00  E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Academy Forum 4: Innovative Approaches to Feedback Uwch
18.12.2018  15:00-16:00  E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Using Skype for Business for teaching activities  Rhagoriaeth
07.01.2019  15:00-16:00  E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Component Marks  Hanfodion
08.01.2019 15:00-16:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Submitting an Application for the ECA Rhagoriaeth
09.01.2019 14:00-15:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Lecture Capture and Teaching Room Equipment Hanfodion
09.01.2019 15:00-16:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Blackboard Hanfodion
09.01.2019 16:00-17:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Turnitin's Feedback Studio Hanfodion
21.01.2019 12:00-13:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Academy Forum 5: Learning Design Uwch
05.02.2019 14:00-15:00 C66, Hugh Owen  What can I do with Blackboard? Uwch
06.02.2019 15:00-16:00 Webinar Create a Turnitin Submission Point Hanfodion
21.02.2019 11:00-12:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Introduction to Questionmark Perception and Online Exams Uwch
28.02.2019 15:00-16:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Academy Forum 6: Research-Led Teaching Uwch
04.03.2019 14:00-15:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Using Panopto for Assessments Uwch
20.03.2019 13:00-14:00 Webinar Academy Showcase Uwch
28.03.2019 10:00-11:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Teaching with Mobile Devices Uwch
01.04.2019 12:00-13:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Academy Forum 7: Instilling Self-Regulation in Learners Uwch
10.04.2019 14:00-17:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Academy Mini Confernece Rhagoriaeth
08.05.2019 14:00-15:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen Introduction to Component Marks Hanfodin
09.05.2019 11:00-12:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Academy Forum 8: How do we know our teaching is working? Uwch
29.05.2019 15:00-16:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen Introduction to Component Marks Hanfodin
11.06.2019 14:00-16:00 E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen  Academy Forum 9: Using Learning Analytics, summary and close Uwch
06.08.2019 11:00-12:00 C66, Hugh Owen Adelaid Introduction to Blank Course Copy Hanfodion
09.08.2019 14:00-15:00 G24, Cledwyn Introduction to Blank Course Copy Hanfodion
15.08.2019 10:00-11:00 G28 Cledwyn Introduction to Skype for Business for Meeting Organisers Hanfodion
15.08.2019 11:00-12:30 G28 Cledwyn Using Skype for Business for Teaching Activities Rhagoriaeth
19.08.2019 15:00-16:00 C66, Hugh Owen Adelaid Introduction to Blank Course Copy Hanfodion
20.08.2019 14:00-15:00 G28 Cledwyn Introduction to Skype for Business for Meeting Organisers Hanfodion
20.08.2019 15:00-16:30 G28 Cledwyn Using Skype for Business for Teaching Activities Rhagoriaeth
29.08.2019 14:00-15:00 G28 Cledwyn Introduction to Skype for Business for Meeting Organisers Hanfodion
29.08.2019 15:00-16:30 G28 Cledwyn Using Skype for Business for Teaching Activities Rhagoriaeth

 

Llenwch y ffurflen hon i archebu sesiwn hyfforddi un-i-un neu bwrpasol.