Blackboard

Blackboard yw amgylchedd dysgu ar-lein Prifysgol Aberystwyth. Mae gan Blackboard amrywiaeth o offer ar gyfer cyfathrebu, cydweithio, asesu, rhoi adborth, myfyrio a rheoli cynnwys, ac mae'n darparu gofod ar-lein ar gyfer gweithgareddau i gynorthwyo dysgu ac addysgu. Gallwch gael mynediad i Blackboard drwy http://blackboard.aber.ac.uk a defnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair Aberystwyth.

Rydym yn darparu nifer o gyrsiau hyfforddi, Cwestiynau Cyffredin a Chanllawiau i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich modiwlau yn Blackboard.

Isafswm Presenoldeb Gofynnol (IPG)

Mae’n rhaid i’r holl fodiwlau israddedig ac uwchraddedig a addysgir gadw at Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard PA. Caiff yr IPG ei ategu gan arferion da a gydnabyddir yn y sector yn ogystal ag adborth gan fyfyrwyr PA.

 

 Y Grŵp E-ddysgu sy’n goruchwylio Gwobr Cwrs Nodedig (GCN) Blackboard PA . Diben yw cynorthwyo staff i ehangu eu modiwlau ar Blackboard a rhannu arferion da ledled y brifysgol. Rydym wedi gweld effaith y rhaglen hon, gan fod staff eraill yn aml yn mabwysiadu arferion nodedig a arddangosir gan fodiwlau buddugol, ac mae’n bleser gennym gyflwyno’r enillwyr yn ein Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol.

 

 

Enillwyr GCN PA 2017-18

Ym marn y panel roedd hon yn gystadleuaeth arbennig o glos, a daeth mwyafrif yr ymgeiswyr i'r clwstwr 'Medrus', sef yr ail lefel yn y cyfarwyddiadau yn union o dan 'Nodedig'. Er na farnwyd bod un o'r modiwlau'n 'nodedig' ym mhob agwedd, roedd rhai arferion nodedig i'w cael yn nifer o'r cyrsiau. Am y rheswm hwn, dim ond gwobrau 'Cymeradwyaeth Uchel' y mae'r panel wedi penderfynu eu cyflwyno.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi enillwyr cystadleuaeth GCN am 2017-18:

Cymeradwyaeth Uchel - Adam Vellender, MA26620_AB0_2017-18 Applied Statistics (2017-18) 

Cymeradwyaeth Uchel - Catherine O'Hanlon, PS21310_AB0_2017-18 Quantitative Research Methods (2017-18)

Cymeradwyaeth Uchel - Daniel Low, BR14810_AB0_2017-18 Sport and Exercise Kinesiology (2017-18)

Cymeradwyaeth Uchel - Stephen Chapman, BDM8620_AB0_2017-18 Waste Stream Valorisation (2017-18)