Blackboard

Blackboard yw amgylchedd dysgu ar-lein Prifysgol Aberystwyth. Mae gan Blackboard amrywiaeth o offer ar gyfer cyfathrebu, cydweithio, asesu, rhoi adborth, myfyrio a rheoli cynnwys, ac mae'n darparu gofod ar-lein ar gyfer gweithgareddau i gynorthwyo dysgu ac addysgu. Gallwch gael mynediad i Blackboard drwy http://blackboard.aber.ac.uk a defnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair Aberystwyth.

Rydym yn darparu nifer o gyrsiau hyfforddi, Cwestiynau Cyffredin a Chanllawiau i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich modiwlau yn Blackboard.

Isafswm Presenoldeb Gofynnol (IPG)

Mae’n rhaid i’r holl fodiwlau israddedig ac uwchraddedig a addysgir gadw at Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard PA. Caiff yr IPG ei ategu gan arferion da a gydnabyddir yn y sector yn ogystal ag adborth gan fyfyrwyr PA.

 

 Y Grŵp E-ddysgu sy’n goruchwylio Gwobr Cwrs Nodedig (GCN) Blackboard PA . Diben yw cynorthwyo staff i ehangu eu modiwlau ar Blackboard a rhannu arferion da ledled y brifysgol. Rydym wedi gweld effaith y rhaglen hon, gan fod staff eraill yn aml yn mabwysiadu arferion nodedig a arddangosir gan fodiwlau buddugol, ac mae’n bleser gennym gyflwyno’r enillwyr yn ein Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol.

 

 

Enillwyr GCN PA 2018-19

Mae’r ystod amrywiol o arddulliau dysgu ac addysgu a welwyd yn y ceisiadau eleni yn adlewyrchu’r gwaith arloesol sy’n cael ei wneud ledled y sefydliad.

We are delighted to announce the winners of the 2018-19 ECA competition:

Mae arferion enghreifftiol y modiwlau sy'n ennill yn gweld  hwn: