Cefnogi eich Addysgu

 Cynhyrchwyd y cyngor a'r wybodaeth hon gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu i gefnogi staff a myfyrwyr yn ystod yr achosion o coronafirws.

Gweler ein Hwb Cwestiynau Cyffredin Cefnogi eich Addysgu.

Myfyrwyr - gwellwch eich tudalen cefnogi eich dysgu os gwelwch yn dda. 

Awgrymiadau Dysgu

 

Defnyddio MS Teams