Ffurflen Gwyno

Bydd angen cyflwyno’r ffurflen isod er mwyn uwchraddio cwyn i Weithdrefn Cam 2’. Fel arfer dylid gwneud hyn o fewn 10 diwrnod gwaith y Brifysgol i ddiwedd y Cam cyntaf.  

Ydych chi yn:

Noder, lle na wnaed unrhyw ymgais o'r blaen i ddatrys cwyn drwy 'Ddatrysiad Cam 1', y bydd eich cwyn yn cael ei hanfon at yr adran berthnasol i'w hystyried yn y lle cyntaf, a bydd ond modd ystyried y mater o dan Cam 2 os nad ydych yn fodlon â'r ymateb a gafwyd.

Fel rheol byddwch yn cael ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith Prifysgol. 

Rydym yn croesawu cwynion yn y Gymraeg neu’r Saesneg, ac ni fydd eich dewis ieithyddol yn arwain at oedi mewn derbyn ymateb. 

Gellir cyflwyno cwynion hefyd trwy e-bost i is-ganghellor@aber.ac.ukneu trwy’r post i Swyddfa’r Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth, Y Ganolfan Ddelweddu, Penglais, Aberystwyth, SY23 3BF. Cofiwch gynnwys y wybodaeth y gofynnir amdani yn y ffurflen uchod wrth gyflwyno cwyn trwy e-bost neu’r post.