Digwyddiadau

Canolfan Astudio Symudedd Pobl: Ffoi, Mudo, Symud ac Adnewyddu

Gohiriwyd - manylion pellach i ddilyn

Lawnsio Canolfan Ymchwil newydd Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Dydd Mercher, 25 Mawrth 2020 am 4.15-6.00, Ystafell Gyfarfod yr Athrofa, Llawr D, Adeilad Hugh Owen

Bydd y Ganolfan Astudio Symudedd Pobl: Ffoi, Mudo, Symud ac Adnewyddu yn annog ymchwil, lledaenu ac ymgysylltiad ar wahanol mathau o symudedd dynol yn ystod yr 20fed ganrif hir, gan ddefnyddio ystod eang o ddulliau methodolegol a disgyblaethol. Bydd y ganolfan yn ehangu cydweithio rhwng y gyfadran, Prifysgol Aberystwyth, yn genedlaethol ac yn ryngwladol. Ei bwriad yw ymchwilio’r gorffennol, siapio’r presennol a gwella’r dyfodol trwy ymgysylltu â phob cyhoedd posib o fewn a thu allan i’r academi.

I drafod manylion academaidd eu natur, ebostiwch Cyfarwyddwr y Ganolfan, Dr. Andrea Hammel anh17@aber.ac.uk.

Archebu lle.