Copïau Newydd o Dystysgrifau Gradd Prifysgol Aberystwyth

Hysbyseb Coronafeirws: Yn dilyn cyngor diweddar gan y Llywodraeth, mi fyddwn ni cymaint â phosibl yn parhau i weithio, ond mae ein tîm bellach yn gweithio gartref hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Yn anffodus, er ein bod ynymdrechu i gynnal gwasanaeth busnes fel arfer trwy gydol y cyfnod hynod heriol hwn, nid yr ydym ar hyn o bryd yn gallu darparu tystysgrifau newydd. Os yr ydych angen prawf o'ch gradd, e-bostiwch aocstaff@aber.ac.uk i gael copi digidol o lythyr sydd yn cadarnhau eich gradd.

Fedrwch archebu Tystysgrif Gradd Newydd os yw’r gwreiddiol wedi ei ddinistrio neu ei golli.

Mae’n bosib i raddedigion a enillwyd gradd “Prifysgol Aberystwyth” o 2010 ymlaen archebu tystysgrif newydd o: https://shop.aber.ac.uk/product-catalogue/gwasanaethau-services/cofrestrfa-academaiddgweinyddiaeth-myfyrwyr-academic-registrystudent-administration/tystysgrif-gradd-newydd-replacement-degree-certificate

Cafodd graddedigion cyn 2010 cymhwyster “Prifysgol Cymru” ac mae’n bosib iddynt archebu tystysgrif newydd yn uniongyrchol o Gofrestrfa Prifysgol Cymru: http://www.wales.ac.uk/cy/AmdanomNi/Cyn-fyfyrwyrYBrifysgol/Gwasanaethau/TystysgrifauAmnewid.aspx

Bydd tystysgrifau yn cael eu hailgynhyrchu o dan yr enw cafodd y cymhwyster eu gwobrwyo. Ni fedrant gael ei darparu i ystyried unrhyw newid mewn enw ers hynny, er enghraifft drwy newid eich enw yn gyfreithiol neu drwy briodas.