Beth yw'r Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS)?

Mae'r Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS) yn rhif cyfeirnod unigryw y bydd y brifysgol sy'n eich noddi* yn ei gael gan Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI) i'ch galluogi i wneud cais am fisa Myfyriwr.

*Nodwch fod y 'noddi' yn y fan hon yn cyfeirio at noddi eich cais am fisa myfyriwr; nid nawdd ariannol mo hyn.