Cysylltiadau Cydymffurfio Adrannol

Isod ceir rhestr o’r Cysylltiadau Cydymffurfio Adrannol.

Adran Cyswllt Ebost
Addysg  Karen Pirti

add-ed@aber.ac.uk

kap24@aber.ac.uk

Astudiaethau Gwybodaeth

Nina Docking

Shan Jones

nid10@aber.ac.uk

csj@aber.ac.uk

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Sioned Wyn

drastaff@aber.ac.uk

Canolfan Saesneg Rhyngwladol Hayley Goddard

tesol@aber.ac.uk

hvg@aber.ac.uk

Celf Suzie Watkin

arlstaff@aber.ac.uk

srw@aber.ac.uk

Cyfrifiadureg

Jackie Hedley

Marina Hughes

fbrstaff@aber.ac.uk

Cymraeg Rhoswen Davey

cymraeg@aber.ac.uk 

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear 

Stuart Beckley

flrstaff@aber.ac.uk

Ffiseg 

Shelley Fullwood

Marina Hughes

fbrstaff@aber.ac.uk

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Donia Richards
(Israddedig & Uwchraddedig a Addysgir)

Hazel Couch
(Uwchraddedig Ymchwil)

dsj@aber.ac.uk

rprstaff@aber.ac.uk

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig 

Stuart Beckley

flrstaff@aber.ac.uk

Hanes a Hanes Cymru

Glesni Davies

glr@aber.ac.uk

Ieithoedd Modern

Sylvie Fombonne

modernlangs@aber.ac.uk

Mathemateg

Shelley Fullwood

Marina Hughes

fbrstaff@aber.ac.uk

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol  Renato Sabbagh Bahia

engstaff@aber.ac.uk

Seicoleg

Stuart Beckley

flrstaff@aber.ac.uk

Y Gyfraith a Throseddeg

Jennifer Morgan

law@aber.ac.uk

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Ian Williams

Marina Hughes

ysgol-fusnes@aber.ac.uk