Cysylltiadau Cydymffurfio Adrannol

Isod ceir rhestr o’r Cysylltiadau Cydymffurfio Adrannol.

Adran Cyswllt Ebost
Addysg  

add-ed@aber.ac.uk

Astudiaethau Gwybodaeth

Nina Docking

Shan Jones

nid10@aber.ac.uk

csj@aber.ac.uk

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Sioned Wyn

drastaff@aber.ac.uk

Canolfan Saesneg Rhyngwladol Assanatou Sy

tesol@aber.ac.uk

aos12@aber.ac.uk

Celf Suzie Watkin

arlstaff@aber.ac.uk

srw@aber.ac.uk

Cyfrifiadureg

Jackie Hedley

Marina Hughes

fbrstaff@aber.ac.uk

Cymraeg Amanda Jones

ado@aber.ac.uk

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear 

Stuart Beckley

flrstaff@aber.ac.uk

Ffiseg 

Shelley Fullwood

Marina Hughes

fbrstaff@aber.ac.uk

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Donia Richards
(Israddedig & Uwchraddedig a Addysgir)

Hazel Couch
(Uwchraddedig Ymchwil)

dsj@aber.ac.uk

rprstaff@aber.ac.uk

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig 

Stuart Beckley

flrstaff@aber.ac.uk

Hanes a Hanes Cymru

Glesni Davies

glr@aber.ac.uk

Ieithoedd Modern

Sylvie Fombonne

modernlangs@aber.ac.uk

Mathemateg

Shelley Fullwood

Marina Hughes

fbrstaff@aber.ac.uk

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol  Sharon Evans

ppe@aber.ac.uk

Seicoleg

Stuart Beckley

flrstaff@aber.ac.uk

Y Gyfraith a Throseddeg

Jennifer Morgan

law@aber.ac.uk

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Ian Williams

Marina Hughes

abs-enquiries@aber.ac.uk