Pam mae angen Cadarnhad Derbyn i Astudio arnaf?

Mae arnoch angen y Cadarnhad hwn er mwyn gallu gwneud cais am fisa i astudio yn y Deyrnas Unedig am gyfnod hwy na 6 mis.