Sut gallaf gael Cadarnhad Derbyn i Astudio?

Pan fyddwch wedi darparu tystiolaeth eich bod wedi bodloni'r holl amodau a nodwyd gan y Brifysgol yn eich llythyr cynnig amodol, cewch fersiwn ddrafft o'r Cadarnhad Derbyn i Astudio ar ebost. Bydd angen i chi roi cadarnhad ysgrifenedig (mewn ebost) bod y manylion a amlinellir yn gywir neu roi gwybod i'r Brifysgol am unrhyw gamgymeriadau. Os canfyddir unrhyw gamgymeriadau byddant yn cael eu cywiro a rhoddir fersiwn ddrafft arall ichi.

Wedi ichi gadarnhau bod y manylion ar eich Cadarnhad Derbyn i Astudio yn gywir bydd yn cael ei ffurfioli ac yna bydd y Swyddfa Gartref yn rhoi rhif CAS ar eich cyfer i'r Brifysgol a bydd y Brifysgol yn rhoi'r manylion ichi.

Cysylltiadau

Ymgeiswyr Israddedig - Ebost: derbyn-israddedig@aber.ac.uk

Ymgeiswyr Ôl-raddedig - Ebost: pg-overseas@aber.ac.uk

Adnewyddu ac Estyniadau i fyfyrwyr presennol PA - Ebost: immigrationadvice@aber.ac.uk