Oes rhaid i mi fod yn bresennol yn y Cyfrifiad Canolog?

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23 cynhelir gwiriadau cyfrifiad ar gyfer pob myfyriwr nad yw ar ei flwyddyn gyntaf.

Mae'n ofynnol i bob myfyriwr sydd â fisa Myfyriwr / Fisa Haen 4 ac a ddechreuodd ar ei astudiaethau cyn mis Medi 2022 fynychu'r Cyfrifiad Canolog a drefnir gan y Swyddfa Cydymffurfiaeth. Mae'r sesiynau hyn yn orfodol. Cysylltir â chi i drefnu apwyntiad i ddod i'n gweld.

Bydd gofyn i chi ddod â'r canlynol:

  • Eich Pasbort
  • Eich cerdyn preswylio biometrig - BRP (Os oes gennych chi un)

Cynhelir gwiriad cyfrifiad gyda phob myfyriwr unwaith y flwyddyn i sicrhau bod y manylion cywir ar eich cofnod cydymffurfiaeth. Byddwch yn cael gwybod y dyddiad ymlaen llaw.