Pa un yw fy nghyfeiriad Cartref?

Eich cyfeiriad Cartref yw'r cyfeiriad lle'r ydych yn aros yn y wlad sy'n Gartref ichi. Gan fod gennych fisa Myfyriwr, ni all eich cyfeiriad Cartref fod yn y Deyrnas Unedig.

Mae'r Swyddfa Cydymffurfiaeth yn cael gwybod yn awtomatig am unrhyw newidiadau a wnewch i'ch Cofnod Myfyriwr. Os oes unrhyw broblem â'r manylion a roddwch, mae'n bosibl y bydd y Swyddfa Cydymffurfiaeth yn cysylltu â chi er mwyn cael esboniad.