Pa un yw fy nghyfeiriad yn ystod y Tymor?

Eich cyfeiriad yn ystod y Tymor yw'r cyfeiriad lle'r ydych yn aros tra byddwch yn astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rhaid i'ch cyfeiriad yn ystod y Tymor fod yn gyfeiriad yn Aberystwyth neu'r cyffiniau.

Mae'r Swyddfa Cydymffurfiaeth yn cael gwybod yn awtomatig am unrhyw newidiadau a wnewch i'ch Cofnod Myfyriwr. Os oes unrhyw broblem â'r manylion a roddwch, mae'n bosibl y bydd y Swyddfa Cydymffurfiaeth yn cysylltu â chi er mwyn cael esboniad.