Pa fanylion cyswllt y mae'n rhaid imi eu darparu ar fy nghofnod Myfyriwr?

Mae'n rhaid i'r Brifysgol gadw'r manylion cyswllt diweddaraf ar eich cyfer gan gynnwys eich

  • Cyfeiriad Cartref
  • Cyfeiriad yn ystod y Tymor
  • Cyfeiriad E-bost Personol
  • Rhif ffôn cyswllt

 

Os bydd y manylion hyn yn newid, rhaid ichi roi gwybod i'r Swyddfa Gartref yn ogystal ag i'r Brifysgol.