Beth sy'n digwydd ar ôl i mi gyflwyno fy nhraethawd ymchwil? (Myfyrwyr Ymchwil Uwchraddedig)?

Ar ôl ichi gyflwyno'ch traethawd ymchwil, bydd yn dal angen ichi gyflawni eich dyletswyddau o ran presenoldeb ac ymroddiad academaidd. Byddwch yn parhau i gwrdd â'ch goruchwyliwr bob mis i drafod y paratoadau ar gyfer eich viva voce a chyflwyno adroddiadau sy’n sôn am sut yr ydych yn ymroi i’r gwaith hwnnw.

Os nad ydych yn dymuno aros yn Aberystwyth ar ôl ichi gyflwyno’ch traethawd, gallwch ddychwelyd adref (cyn belled â'ch bod o fewn y cyfnod ysgrifennu), ond bydd angen ichi drafod hyn â’ch goruchwyliwr/goruchwylwyr yn gyntaf er mwyn iddynt gymeradwyo’ch cais. Ar ôl cymeradwyo’r cais, bydd gofyn ichi roi gwybod i'r Swyddfa Gydymffurfiaeth cyn ichi adael, a bydd gofyn ichi ddarparu copi o fanylion eich hediad (bydd cadarnhad electronig o’ch archeb yn ddigon). Bydd gofyn i'r Brifysgol roi gwybod am y newid hwn i'r Swyddfa Gartref a thynnu’r nawdd a roddwn tuag at eich Fisa Myfyriwr yn ôl. O ganlyniad i hyn, bydd eich fisa yn dod i ben ac os bydd angen ichi ddychwelyd i’r wlad e.e. ar gyfer eich viva voce, bydd angen ichi gael/gwneud cais am Fisa Ymweld.

Sylwer. Ni fydd myfyrwyr sy’n dewis ysgrifennu eu traethawd hir adref yn gymwys i wneud cais am Fisa Llwybr Graddedig.