Myfyrwyr Israddedig

Os ydych chi'n astudio ar lefel gradd yna ni chewch weithio mwy na 20 awr yr wythnos yn ystod y tymor, ar yr amod bod hyn wedi'i nodi ar eich fisa. Mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol o ddyddiadau tymor a gwyliau eich cwrs. Cewch weithio'n llawn amser yn ystod y gwyliau ac mae dyddiadau gwyliau myfyrwyr israddedig Prifysgol Aberystwyth i'w gweld ar y ddolen ganlynol: https://www.aber.ac.uk/cy/dates-of-term/