Myfyrwyr Uwchraddedig a Addysgir

Os ydych chi'n astudio cwrs Uwchraddedig a Addysgir yn ystod y tymor, ni chewch weithio mwy na 20 awr yr wythnos ar yr amod bod hyn wedi'i nodi ar eich fisa. Mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol o ddyddiadau tymor a gwyliau eich cwrs.

Sylwch, yn ystod y cyfnod rhwng mis Mehefin a mis Medi, eich bod yn gweithio ar eich traethawd hir. Nid yw hwn yn gyfnod gwyliau i chi gan eich bod yn astudio llawn amser yn ystod y misoedd hynny, ac felly mae cyfyngiad gweithio rhan amser ar y cyfnod hwn, fel y nodir ar eich fisa, nes i chi gyflwyno eich traethawd hir ac ar yr amod nad oes gennych chi unrhyw ymrwymiadau academaidd ar ddod. Ni chewch weithio'n llawn amser tra rydych yn ysgrifennu'ch traethawd hir a rhaid eich bod yn byw yn Aberystwyth yn hytrach nag yn unman arall yn y Deyrnas Unedig. Rhaid i chi fynychu cyfarfodydd â'ch goruchwyliwr yn y cyfnod rhwng mis Mehefin a mis Medi a gallai beryglu eich fisa os byddwch yn methu â gwneud hynny. Mae dyddiadau gwyliau myfyrwyr Uwchraddedig a Addysgir ym Mhrifysgol Aberystwyth i’w gweld ar y ddolen ganlynol: https://www.aber.ac.uk/cy/dates-of-term/